Fotograf: NMC Nätverket för Hållbart Näringsliv

"Sverige behöver fler hållbara ledare - för att överleva i framtiden"

Svenska storföretag måste ta hållbarhetsfrågan på allvar, annars kommer de förlora stort, skriver Lena Ander, generalsekreterare för Nätverket för Hållbart Näringsliv.

Årets utmärkelse Hållbart Ledarskap 2015 gavs till Johan Söderström, VD för ABB Sverige på Veckans Affärers Hållbarhetsdag. Johan är en modern och värdedriven ledare som har lyckats inkludera hållbarhet i företagets strategier och visa på dess betydelse för affärsmässig framgång. Han är engagerad och låter hållbarhetsarbetet genomsyra hela företagskulturen. Exempelvis samlar han sina chefer flera gånger per år för att diskutera hållbarhetsarbetet och har satt långsiktiga verksamhetsövergripande och individuella hållbarhetsmål till år 2020. Johan var snabb med att påpeka att deras framgång var en teaminsats och lyfte fram betydelsen av hållbarhetschefen Lena Westerholm, vid sin sida.

Vi behöver fler ledare som Johan och Lena, i toppen. I en färsk undersökning av Handelshögskolan i Stockholm granskades 72 av Sveriges börsbolag. Undersökningen visade dock att hela 75 procent av bolagen styrs av ledningsteam utan någon med strategiskt hållbarhetsansvar och kompetens. Dessutom framgick det att majoriteten av bolagen inte nämner hållbarhet i sin övergripande företagsstrategi, vilket förstärker bilden av att många av Sveriges storbolag saknar ett strategiskt och integrerat hållbarhetsarbete. Är dagens storbolag och ledningsteam rustade för framtiden?

Framtidens företagsledare måste utveckla sin omvärldsskärpa i en alltmer komplex värld. Utan insikt om framtidsfrågorna blir det svårt att navigera i den föränderliga omvärlden. Idag lever vi i en värld med okonventionella utmaningar, exempelvis förklarade USA:s president precis krig mot klimathotet och forskare varslar om en ökad flyktingström på 200 miljoner år 2050, mycket på grund av klimatförändringarna.

Vi ser framförallt tre affärskritiska hållbarhets- och framtidsutmaningar som kommer att förändra näringslivet radikalt: 1) begränsade resurser (mat, vatten, energi, mineraler) och stigande råvarupriser; 2) klimatförändringar och extrema väderförhållanden; och 3) radikal, teknikdriven öppenhet. Dessa megatrender kommer att öka konkurrensen om resurser, förändra hur, vad och var konsumenter och företag köper material, produkter eller funktioner. Företag måste skapa sparsamma cirkulära affärslösningar och bygga resilienta samhällen.

Många nya företag tar ansvar för samhällsutvecklingen genom värdeskapande och hållbara affärer. Vi har redan sett hur storbolagen blir omsprungna av innovativa entreprenörer med unika affärsmodeller och hållbarhetsfördelar såsom Spotify, Uber och Tesla. Några ytterligare uppstickare är: Biototal som återanvänder förbrukade resurser, materialet Upsalite som energieffektiviserar avfuktning och Exeger årets Nano-företag som gör tredjegenerationens solceller.

Paul Polman, Unilevers VD och pristagare av ’The Guardian’s Sustainable Business Leader of the Year 2014’, menar att förutom att förstå komplexiteten måste morgondagens ledare kunna integrera hållbarhet i affären och värdera hur det driver lönsamhet, och efterlyser en omvärdering av den traditionella modellen av kortsiktiga vinster och incitamentsystem. Vi vet att hållbara företag presterar bättre globalt och når högre börsvärde, på sikt. Men just långsiktigt hållbarhetsarbete är något som saknas i många svenska storbolag – endast ett av tio företag har hållbarhetsmål som sträcker sig bortom 2016, visar Handelshögskolans undersökning.

Vi har ett momentum att lyfta hållbarhetsfrågorna i ledningsrummen och jobba strategiskt, proaktivt och integrerat i verksamheten och göra hållbara affärer.Vi är mitt i utvecklingen med att ta fram metoder för att prissätta investeringar i långsiktigt värdeskapande, vilket ger oss en tydligare helhetsbild och underlag för ledningsbeslut. Världens banker och företag räknar med en global prissättning av koldioxid under COP21-mötet i december, vilket leder till att klimatsmarta investeringar och affärer kommer vara en klar konkurrensfördel. Dessutom har världens ledare enats om globala hållbarhetsmål som möjliggör för multilaterala samarbeten över hela värdekedjan.

Det behövs fler modiga och värdedrivna ledare som Johan, och hållbarhetschefer som Lena, som vågar prioritera affärer med långsiktig hållbarhet framför kortsiktiga vinstintressen. Nu måste svenska storbolag visa ledarskap, ta ett strategiskt helhetsgrepp om hållbarhetsfrågorna ochsäkra rätt hållbarhetskompetens i toppen - för att överleva och möta de förändringar vi ställs inför. 

Lena Ander
Generalsekreterare, NMC Nätverket för Hållbart Näringsliv och Strategisk hållbarhetsrådgivare, ÅF

Relaterade artiklar


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST