Fotograf: Andreas Elgstrand

De har ofta fel - men det är optimisterna som levererar

De har ofta fel - men det är de obotliga optimisterna som driver utvecklingen och världen framåt.

Majoriteten av oss är optimister. Vi ser helt enkelt ganska ljust på tillvaron och framtiden. Den neurovetenskapliga forskningen konstaterar att våra mänskliga hjärnor effektivt kodar oväntat positiv information, men ofta sorterar bort oväntat negativ dito.

Vi har många gånger inga problem att föreställa oss att vi ska göra lyckosamma yrkeskarriärer eller bli framgångsrika entreprenörer. Men att vi alla löper en risk på 1 på 3 att drabbas av cancer tar vi sällan notis om.

Optimisten kan skatta sig lycklig för sin läggning. Att optimister lever längre än pessimister finns det en hel del forskning på. Från ett par amerikanska forskare hittar vi även studier som visar att optimisterna arbetar hårdare, har bättre betalt och blir befordrade oftare än de mer pessimistiskt lagda. Och i USA finns mer kollektiva optimismstudier som visar att i städer där en högre andel av invånarna ansåg sig vara lyckliga investerade företagen mer, framför allt i forskning och utveckling.

Men samtidigt, medan vi oftast är optimister när det gäller vår egen och den närmaste familjens framtid tenderar vi också i nästan samma utsträckning vara pessimister när det gäller det kollektiva: landets finanser, mänsklighetens utveckling och möjligheter.

Sedan år 2000 har fattigdomen i världen mer än halverats, barnadödligheten för barn under 5 år har mer än halverats och över 2 miljarder människor har fått tillgång till rent vatten och toalett.

En positiv utveckling där många av FN:s så kalllade Millenniemål, som i dagarna ska uppdateras till helt nya, nu är uppnådda.

Men när FN:s utvecklingsprogram, UNDP, nyligen frågade oss hur vi trodde att det såg ut i världens fattiga länder visade det sig att den genomsnittlige svensken tror att världen är sämreän vad den i själva verkat är. På samma sätt är det med mycket av teknikutvecklingen. Förnyelsebara energikällor sågs länge av de flesta som på sin höjd tillskott på marginalen till världens framtida energiförsörjning. Utmaningarna radades upp. Nu har priset för solenergi rasat med 80 procent på bara 5 år, och bedöms bli 50 procent ytterligare billigare de kommande 15 åren.

För att inte tala om svårigheten att lagra energin från de fluktuerande sol- och vindkraftverken, som har ansetts som den mest hopplösa nöten att knäcka. Där befinner vi oss nu enligt många bedömare på tröskeln till nästa stora genombrott.

Det finns alltså all anledning till optimism. Och det finns också behov av optimism även de kommande decennierna.

Även om 2014 var första året som de globala utsläppen av koldioxid inte ökade, trots ekonomisk tillväxt är klimathotet fortfarande överhängande. Inte mycket i dag tyder på att vi ens är i närheten av att klara det så kallade 2-gradersmålet.

Och även om befolkningsexplosionen, som länge var en av pessimisternas favoriter bland domedagsprofetior, nu enligt de flesta bedömare uteblir, så måste vi de närmaste 40 åren producera mer mat på jorden än vad vi sammanlagt gjort de gångna 10 000 åren, enligt FN:s livsmedelsexperter.

Optimisten är dock betydligt sämre än pessimisten på att bedöma till exempel hur lång tid det tar att genomföra en uppgift. Optimisten tenderar att underskatta svårigheter.

Men precis som författaren och New York Timeskolumnisten Thomas L. Friedman uttrycker det: "Pessimister har vanligtvis rätt och optimister har vanligtvis fel, men alla stora förändringar har genomförts av optimister".

Hade superentreprenören Elon Musk vigt sitt liv och sin förmögenhet åt att utmana två av världens mäktigaste branscher - bilindustrin och oljeindustrin - med sin elbil Tesla, sikta på att kolonisera planeten Mars med sitt rymdbolag Spacex samt lagt en viktig grund för solenergigenombrottet med bolaget SolarCity - hade han satsat på allt detta i egenskap av pessimist? Men Musk som är hjärtligt trött på att få frågor om hur han kan uppbåda en sådan orubblig optimism, förklarar frankt i en intervju vad det helt enkelt handlar om:

"Optimism, pessimism, fuck that. We're going to make it happen."


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.