Fotograf: Hasse Holmberg/TT

Bomarknaden i storstäder har varvat upp igen

Bostadsmarknaderna i storstadsregionerna har "varvat upp" igen och närmar sig tidigare rekordnivåer.

Bostadsmarknaderna i storstadsregionerna har "varvat upp" igen under tredje kvartalet, efter tendenser till dämpning under våren och tidig sommar.

"Trycket på både efterfrågan, budgivning och priser har ökat och är nu tillbaka i närheten av tidigare rekordnivåer samtidigt som försäljningstiderna faller i rask takt."

Det visar SBAB:s Mäklarbarometer som baseras på en enkät till 220 fastighetsmäklare i de tre storstadsområdena. Enkäten genomfördes under perioden 21 september till 7 oktober.

"Det går undan på bostadsmarknaderna i nuläget. Låga räntor, stark efterfrågan och få objekt till salu innebär att trycket i storstadsregionerna ökar hela tiden. Mäklarbarometern indikerar att det kan komma en liten inbromsning de kommande månaderna men inte tillräcklig för att vända prisuppgången, säger Tor Borg, chefsekonom på SBAB.

Barometern visar också att skillnaden mellan regionerna är förhållandevis liten, och att småhusmarknaden nu har börjat utvecklas starkare än bostadsrättsmarknaden. Mäklarna i Malmö är mest optimistiska medan Göteborgsmäklarna finns i andra änden av skalan, med Stockholm däremellan.

Det väntas stigande efterfrågan, viss ökning i budgivningen, svagt fallande försäljningstider och fortsatt uppåttryck på priserna i slutet av året. Det märks dock en viss dämpning i förväntningarna på vissa marknader.

Omräknat till procent blir prognosen knappt 1 procents prisuppgång på Stockholms bostadsrättsmarknad medan Göteborgs och Malmös bostadsrättspriser beräknas öka med över 6 procent under det sista kvartalet. Småhuspriserna väntas stiga med 1 procent i Malmö, 2 procent i Göteborg och 3 procent i Stockholm. Jämfört med prisnivåerna i december 2014 innebär detta årliga prisökningstakter på mellan 10 och 26 procent.

"På kort sikt pekar det mesta mot fortsatt prisuppgång. Samtidigt innebär den snabba prisökningstakten att riskerna för bakslag ökar. Det är hög tid att beslutsfattare inser allvaret och ser till att genomföra åtgärder som dels möjliggör ett bostadsbyggande som ligger i linje med det demografiska behovet och dels innebär att det bestånd av bostäder vi har kan utnyttjas effektivare", säger Tor Borg.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST