Knepet för att få inlägg i sociala medier att spridas globalt

Forskare har upptäckt hur sociala nätverk kan skapa en illusion av att något är mer vanligt än det egentligen är – och varför en del innehåll sprider sig som en löpeld.

Sprid något till några stora användare för att lura nätverket att något sprids som en löpeld och få därmed global spridning på ett inlägg.

Det är knepet för att lyckas i sociala medier, enligt ny forskning från University of Southern California.

Fenomenet kallas "majority illusion". Rönen kan därmed kan därmed förklara varför vissa inlägg sprider sig som en löpeld i sociala medier, medan andra hamnar i skymundan.

Forskarna har länge känt till en annan paradox – att ens vänner i sociala medier ofta har fler vänner än en själv, vilket beror på att distributionen av vänner på sociala nätverk följer en oskriven lag, enligt MIT Technology Review.

I verkligheten har merparten av alla användare relativt få vänner, men sedan finns ett fåtal individer med enorma skaror på exempelvis Facebook.

Det är den sistnämnda gruppen som förvränger bilden och skapar paradoxen eller kanske rentav illusionen, enligt MIT Technology Review.

Det underliga med just sociala nätverk är hur vissa meddelanden, bilder och idéer kan sprida sig som en löpeld medan annat innehåll som borde vara minst lika intressant knappt märks.

Det vill säga det är alltså inte innehållet i sig som skapar skillnaden, utan förklaringen ligger snarare i att nätverket, genom sin konstruktion, får en egenskap som tillåter vissa idéer att spridas mer än andra.

Det är ungefär jämförligt med om alla i en grupp har en viss längd och sedan finns det någon som är flera meter lång. Det är naturligtvis fysikaliskt omöjligt, men just den personen påverkar den genomsnittliga längden hos andra och skapar en illusion av att samtliga i gruppen faktiskt är längre än vad dem är.

Det är exakt det som sker i sociala nätverk när det gäller antalet vänner, enligt forskarna.
Men nu har alltså nätverksforskare vid University of Southern California upptäckt en ny paradox "majority illusion", vilket enkelt förklarat är ett fenomen där en individ kan observera ett beteende eller egenskap hos merparten hos sina vänner trots att beteendet egentligen är ovanligt hos medlemmarna i nätverket.

MIT Technology Review förklarar med en liknelse där ett antal noder bilder ett mindre nätverk över världen – fullt jämförligt med ett socialt nätverk. Om man låter tre av noderna färgas i samma färg och därefter räknar hur många noder respektive nod länkar samman förblir strukturen densamma.

Fenomenet "Majority Illusion" uppstår när de mest populära noderna får färg och länkar till ett stort antal noder just på grund av sin popularitet.

Det är också då bilden förvrängs och det här menar forskarna är just varför den paradoxen har så nära koppling till den redan välkända illusionen med antalet vänner.
Forskarna har bland annat studerat nätverk bestående av fysiker inom högenergi, det sociala medienätverket Digg och nätverk som länkar samman politiska bloggare.

Det visar sig att illusionen uppstår i samtliga fall, men att effekten är allra störst i nätverket med de politiska bloggare där så mycket som 60-70 procent av noderna har en majoritet aktiva "grannar" - detta gäller även om endast 20 procent av noderna är aktiva, enligt MIT Technology Review.

Forskarna menar att det här innebär att fenomenet kan användas för att lura mottagare att tro på något inte är sant eller få global spridning på något fast något annat kanske är minst lika intressant.

Det ligger också en fara i "majority illusion" i det att vad en minoritet tycker kan framstå som allmängods, vilket kan vara en orsak till varför extrema uppfattningar har en tendens att kunna sprida sig snabbt via sociala nätverk.

Ungdomar kan också tro att deras vänner dricker mer alkohol och brukar droger i högre utsträckning än vad de egentligen gör, enligt MIT Technology Review.

De nya rönen kan såklart vara mumma för marknadsförare, men ska man lyckas måste man i så fall identifiera vilka noder som har möjlighet att skapa en "majority illusion", enligt forskarna.

En inte helt enkel uppgift.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST