Fotograf: TT

Hela Hollands järnvägsnätverk ska drivas med vindkraft

Hollands satsning på förnyelsebar energi går som tåget. Nu har ett avtal slutits som innebär att hela järnvägsnätverket ska driftas med enbart vindkraft senast 2018.

Det holländska energibolaget Eneco har träffat ett avtal med energikonsortiet Vivens om att hela Hollands järnvägsnätverk ska driftas genom enbart vindkraft senast år 2018.

Vindkraft driftar redan halva järnvägsnätet i Holland (cirka 2 890 kilometer), men nu ska man alltså erbjuda alla holländska medborgare klimatneutrala tågresor oavsett hur långt man färdas inom landet, enligt ScienceAlert.

"Vad som gör det här kontraktet och partnerskapet unikt är att en hel sektor minskar sina koldioxidutsläpp enormt och blir ett föredöme som andra sektorer kan följa efter.", säger Eneco:s ansvarige Michel Kerkhof till Railway Technology.

Ungefär 1,2 miljoner människor färdas via tåg i Holland varje dag.

Kontraktet innebär att Eneco ska leverera 1,4 terrawatt-timmar vindkraft senast 2018, vilket är ungefär samma mängd energi som alla hushåll i Amsterdam förbrukar.

Eneco är en stor producent och leverantör av naturgas, elektricitet och värme i Holland.
Hälften av energin till järnvägsnätet ska komma från vindkällor i exempelvis Skandinavien, medan resten ska genereras i Holland.

Företaget bygger specialanpassade vindkraftsparker för att undvika onödig press på befintliga parker och hålla nere priserna.

Tågoperatörerna skapar samtidigt effektivitetsvinster inom områden som tågdesign och körteknik för att försäkra sig om att kostnaderna för vindkraftverken inte läggs på kunderna.

Det är inte bara i Holland som det har skett stora framsteg när det gäller just vindkraft, utan Kina producerar idag mer el från vindkraftverk än vad USA gör från kärnkraftverk och Danmark har tillräckligt med vindparker för att täcka hela landets energibehov vid en given tidpunkt, enligt ScienceAlert.

ANALYS AV SNABBTÅG: Nya affärsmöjligheter i 580 km/h

Relaterade artiklar


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST