Så kan du lära dig att älska ett jobb du hatar

Hatar du ditt jobb och funderar på att säga upp dig? Då bör du nog först ta del av nya rön från USA som visar hur du kan göra för att skapa passion för ett jobb som du mest känner motvilja för.

I sitt berömda Stanford-tal sade den bortgångne Apple-grundaren Steve Jobs att: "...det enda sättet att göra ett fantastiskt jobb är att verkligen älska det du gör. Fortsätt leta om du inte har funnit det än. Nöj dig inte. Precis som med allt annat som rör hjärtat kommer du att veta när du finner det."

Det kan naturligtvis låta romantiskt och till och med äventyrligt att följa sin passion i jakten på det riktiga drömjobbet, men nu menar forskare från universitetet i Michigan att det faktiskt går att lära sig att älska det jobb som man hatar. Lösningen stavas tålamod.

Forskarna har använt sig av två teorier – "fit", där man bara går på att jobbet ska kännas som att det passar en som hand i handske och "develop", vilket innebär att vi gradvis kan utveckla en passion för vårt jobb.

Forskarteamet, lett av Patricia Chen, genomförde fyra olika studier där man undersökte vuxnas inställning och förväntan på sitt jobb utifrån de båda teorierna.

Forskarna fann att oavsett vilken kategori som respondenterna tillhörde så hamnade de båda gruppernas passion för sitt jobb på ungefär samma nivåer i slutänden, enligt ScienceAlert.
Det vill säga även om ditt jobb kanske inte riktigt känns som ditt drömyrke behöver det inte vara kört att utveckla en passion för det.

Forskarna menar att många har anammat "fit" eftersom det känns spännande. Inte minst för att många av världens framgångsrika affärsmän vurmar för just den teorin.

I studien fann man att den största skillnaden mellan de båda grupperna snarare handlar om hur vi når fram till att känna passion för vårt jobb.

"Fit"-gruppen tenderar att söka sig till jobb som passar dem redan från början och får många gånger göra det på bekostnad av lönen, medan "develop"-gruppen är beredd att försaka känslan av nöje i vetskap om att de kommer att växa in i rollen och utveckla passion för jobbet över tid.

Forskarna efterlyser också mer studier inom området, men i väntan på det menar ScienceAlert att de nya rönen kan erbjuda uppmuntran för den som kanske inte exakt älskar sitt jobb just nu.

Lösningen är att fokusera på den större bilden, sina långsiktiga mål och varför man ens tog jobbet från början, enligt forskarna.


Nyhetsbrevet för det nya näringslivet:

Kalendarium

För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.