Fotograf: Stocksnap

Vad din semester säger om dig

Vad är skillnaden mellan en "bra" och en "dålig" semester och vad säger din semester om dig? Det är frågor som forskarna har tittat på.

Enligt SCB gjorde 61 procent av Sveriges befolkning under 2013 en resa som varade minst en vecka. Men alla semesterresor blir som bekant inte helt lyckade. Samhällsvetaren och författaren Arthur C. Brooks noterar i en krönika i New York Times att det finns överraskande mycket forskning kring semestrar och vad de innebär.

En holländsk studie, som Brooks refererar till, visar att det är planerandet av semestern som ger mest glädje. Studien jämförde de som reste på semestern och de som inte reste, för att se om det fanns någon skillnad i lycka mellan de två grupperna. Kanske något överraskande fanns det knappt någon skillnad i lycka mellan grupperna EFTER semestern. Men däremot fanns det en före: De som reste på semestern hade en högre glädje än den andra gruppen, vilket studieförfattarna spekulerar kan ha att göra med förväntningarna på resan.

En artikel i Harvard Business Review har tittat närmare på den holländska studien. Lyckan efter semestern ökar inte om resan innebar måttlig till hög reserelaterad stress, exempelvis kring transporter, resedetaljer eller att man är obekant med platsen.

Artikelförfattaren, Shawn Achor, har i en egen studie kommit fram till att dåligt planerade och stressiga semesterresor motverkar de positiva effekterna med att vara iväg från jobbet. Achors tips för för en lyckad semester är att fokusera på detaljerna, att planera resan mer än en månad i förväg, att resa långt bort och att när man väl är iväg på resan - träffa någon med lokalkännedom om orten.

För några år sedan kom den holländska forskaren Jessica De Bloom fram till att känslan av att vara utvilad efter semestern bara höll i sig en vecka. Hon har även ifrågasatt att en lång sammanhängande semester är bättre än många korta semestrar.

Det finns även forskning som pekar på att olika personlighetstyper föredrar olika sorters resor.

En studie, gjord av forskare vid University of Virginia, fann att introverta och extroverta har olika geografiska preferenser. De som gillar berg var mer introverta jämfört med de som gillar havet. Överhuvudtaget föredrog folk havet framför bergen när de ville socialisera med andra.

En annan mer personlig betraktelse som Brooks gör i sin krönika är att det finns en skillnad mellan länder kring synen på semestrar. I USA, menar han, bryter man isen genom att fråga vad någon jobbar med. I Europa frågar man istället någon vart den tänker åka på semestern.

LÄS ÄVEN: Affärsresenärens oglamorösa liv bakom Instagram-bilderna


Relaterade artiklar


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST