Fotograf: Claudio Bresciani / TT

Sverige har tjänat 900 miljarder på invandring

Invandringen ger Sverige 65 extra skattemiljarder varje år, och är än idag lönsam, enligt en färsk rapport från Arena Idé. 

Invandringen ger Sverige 65 extra skattemiljarder – varje år. Det visar en rapport från tankesmedjan Arena idé.

"Det innebär att Sverigedemokraternas idé om att finansiera försvarsutgifter eller att rädda äldreomsorgen genom minskad invandring helt enkelt inte stämmer", säger Sandro Scocco, chefsekonom på Arena Idé, till DN.

Genom att analysera SCB-data där Sveriges invånare delats in i två grupper, en med utländsk bakgrund och en med helsvensk, har Scocco tillsammans med Lars Fredrik Andersson, docent i ekonomisk historia, räknat på invandringens kostnader och intäkter varje år sedan 1950 - och kommit fram till en sammanlagd vinst på hela 900 miljarder kronor.

Enligt rapporten hade Sverige utan invandringen i dag haft 2,5 miljoner färre invånare och ekonomin hade varit en dryg femtedel mindre. Vi hade haft sämre järnvägar, mindre försvar och forskning av lägre kvalitet.

"Lite förenklat kan man säga att invandringen historiskt framför allt har betalt gemensamma investeringar i försvar, infrastruktur och grundforskning", säger Sandro Scocco till DN.

Vinsterna från invandring var enligt rapporten betydligt högre för 40-50 år sedan, då många arbetskraftsinvandrare sökte sig till Sverige. Men än idag täcker gruppen med utländsk bakgrund sina egna kostnader och ger till och med en liten vinst. Det beror på att det bland de utrikes födda finns färre kostnadskrävande äldre och fler i förvärvsarbetande ålder jämfört med i gruppen inrikes födda.

Invandringen innebär förvisso ofta stora initiala kostnader, men all invandring bör ses som en långsiktig investering, anser rapportförfattarna och jämför med att skaffa barn: de kostar mycket under uppväxten, men betalar tillbaka när de börjar jobba.

"Den centrala frågan är att optimera investeringen genom en avvägning mellan initiala kostnader för utbildning, arbetsmarknadsåtgärder och sociala insatser och förväntad framtida avkastning", säger Sandro Scocco och menar att den avgörande integrationskraften är läget på arbetsmarknaden.

"Klarar vi att hålla någorlunda bra fart på den så blir invandringen en bra affär, annars inte."

Relaterade artiklar


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST