Fotograf: Lindsten & Nilsson

Den osynliga handen digitaliseras - och nya megavärden växer fram

Mellanhänderna försvinner och de digitala plattformarna blir perfekta matchmakers. Men är vi beredda och inser vi kraften i de nya megavärdena som växer fram? Det undrar Swedbanks chefekonom.

Massor av prylar köps, konsumeras, slängs eller faller i värde för sin ägare. Rum lämnas tomma, klädesplagg oanvända och pengar ligger vilande på ett konto utan ränta.

Men vad händer om den osynliga handen digitaliseras? Om digitala plattformar möjliggör att all outnyttjad kapacitet sätts i rörelse och det finns en prislapp eller värde på allt?

Om prylar, tjänster och information som känns överflödiga för vissa har ett värde för andra? Digitaliseringen möjliggör en hyperindividualisering. Allt hittar hem. Alla kan få sina egna unika preferenser tillfredsställda. Och kostnaden för denna lyx av skräddarsydda lösningar är låga.

Hur går det ihop? Jo, transaktionskostnaderna på digitala plattformar är låga jämfört med traditionella mellanhänder - kostnader för att samla information, sätta ett pris och föra samman utbud och efterfrågan blir allt lägre.

Men det är inte bara digitaliseringen som möjliggjort detta. Det är ett nytt förhållningssätt och ifrågasättande av gamla normer och statussymboler som driver utvecklingen. Inte minst den närhet till det sociala universum som nu öppnar sig via den kraftfulla mobila utvecklingen.

En ny generation har vuxit fram ur askan från finanskrisen, med helt nya sätt att tillskriva värde på upplevelser, saker och ägandet. De värderar saker med tid i stället för pengar och den nya typen av tillgångar är tillit.

När jag började djupdyka i en av digitaliseringens mest fascinerande teman, delningsekonomin, förstod jag att dessa nya sätt att tillskriva värde och mening på prylar och upplevelser kommer att kräva nya samhällsstrukturer samt nya sätt att definiera tillväxt och produktivitet.

I ekonomiska termer betyder delningsekonomin att digitala plattformar ersätter traditionella mellanhänder där outnyttjad eller vilande överkapacitet, både gällande varor och tjänster, sätts i rörelser och föder nya transaktioner och skapar nya värden till ekonomin.

Det innebär mindre efterfrågande på kapital och att vissa jobb försvinner medan andra skapas. Perfekt konkurrens råder på plattformarna men monopol skapas mellan plattformarna. Risken flyttas till individen, konsumenten eller arbetstagaren som i vissa fall helt står utan skydd. De digitala plattformarna utger sig för att vara inget mer än just matchmaker. Den osynliga handen har digitaliseras.

Jag tror på den positiva kraften som denna nya dynamik skapar. Regelverken behöver dock utformas för att skydda konsumenten och arbetstagaren. Exempelvis förbättrar i många fall de digitala crowdfundingplattformarna, p2p och många av de andra innovationerna inom fintech det finansiella landskapet, men de har inte testats i kristider.

Samtidigt behövs nya modeller som fångar digitaliseringens produktivitetsvinster, som i de flesta fall är tidsoptimering. De nya värdena behöver fångas i ekonomiska termer och sättas i ett större långsiktigt sammanhang.

Inser vi kraften i de nya megavärdena som nu växer fram - tid, tillit och delaktighet?

Anna Felländer är nationalekonom och chefekonom på Swedbank.

MER ANNA FELLÄNDER:
REPORTAGE: "När allt blir digitalt måste vi bli smartare"
SUPERTALANG: 15 mäktigaste opinionsbildarna 2015
Felländer: Lös bostadskrisen - och rädda Sveriges ekonomi

Relaterade artiklar


För dig som prenumerant

VA Superkarriär:

VA KVINNA PODCAST

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.