Fotograf: StockSnap

Trendbrott: Förnybar energi har tagit över

För första gången i historien tillförs mer förnyelsebar energi i världen än fossila bränslen. Det framgick vid den årliga konferensen Bloomberg New Energy Finance, BNEF, i New York.

Det spelar ingen roll att priset för olja och gas sjunker, enligt Michael Liebrich, som är grundare av BNEF. I år tillförs redan 143 gigawatt-timmar förnyelsebar energi jämfört med 141 gigawatt-timmar fossila bränslen. Det finns ingen återvändo, utan skiftet accelererar fram till 2030 då BNEF räknar med att det tillförs fyra gånger så mycket förnybar energi som fossila bränslen, enligt Bloomberg.

Priset för vind- och solkraft har rasat och är nu lika billigt eller billigare än traditionell el. Solkraft står för mindre än en procent av elmarknaden idag och kommer att vara den största energikraften i världen år 2050, enligt International Energy Agency, IEA. Det vill säga frågan är inte längre om världen ska gå över till renare energi, utan hur lång tid det kommer att ta.

LÄS ÄVEN: Landet som nu drivs enbart med förnybar energi

BNEF räknar med att det krävs årliga investeringar på miljardtals dollar för att undvika de mest allvarliga konsekvenserna av klimatförändringar. Energimyndigheten konstaterar samtidigt att användningen mellan energislag skiljer sig kraftigt åt mellan olika länder och det gäller även förbrukningen. 

En nordamerikan använder exempelvis 48 674 kWh per person och år, medan motsvarande siffror för en kines ligger på 12 033 kWH.

Fossila bränslen dominerar dock fortfarande världens energiförsörjning där olja är störst med 33 procent, därefter kommer kol på 27 procent och naturgas på 21 procent. Andelen förnybar energi, inklusive vattenkraft, har legat på 13 procent under de senaste tio åren, enligt Energimyndigheten.

LÄS ÄVEN: Fossilfria fonder = Högre avkastning

Relaterade artiklar


Med vårt NYHETSBREV missar du inget viktigt!

Kalendarium

För dig som prenumerant