Fotograf: Ledarna

Självklart för cheferna att ta klimatansvar

Ledarnas hållbarhetsexpert menar att svenska chefer måste bygga in hållbarhet i sitt ramverk för beslutsfattande - och lära sig mer om hur dagens problem kan lösas.

Under lördag kväll släckte den elektrifierade delen av världen ljuset för årets Earth Hour. Det är en utmärkt ursäkt för oss att stanna upp och reflektera över klimatförändringarna, och inte minst vad vi kan göra för att snabbt som ögat göra oss fossiloberoende.  

Sveriges chefsorganisation Ledarna består av 92 000 chefsmedlemmar och utgör en stor del av landets chefskår. I vår senaste Novusundersökning frågade vi 1 500 chefer om deras syn på hållbarhet. Den visar att de prioriterade frågorna är resurs- och energieffektivisering vilket rankas före klimatfrågorna.

Drygt en fjärdedel av de tillfrågade cheferna anser sig behöva mer kunskap om klimatet. Med andra ord ser cheferna potential i att arbeta med klimatfrågan, men saknar verklig kunskap om att reducera utsläppen ytterligare. De saknar också många gånger resurser och rätt förutsättningar. Därför försöker vi ge cheferna de verktyg som krävs, då kan hållbarhetsarbetet i företag och organisationer accelerera på riktigt.

Sverige har duktiga chefer, svenskt ledarskap är uppskattat och framgångsrikt för det grundar sig på medbestämmande och inflytande, en ledarkultur som ger utrymme för innovation och utveckling. Sverige placerar sig också högt i olika internationella innovationsmätningar. Men många frågor konkurrerar om chefernas uppmärksamhet och beslutsfattande, och många chefer idag känner sig frustrerade över otydliga uppdrag och administrativ börda.

LÄS ÄVEN: Landet som nu drivs enbart med förnybar energi

Hållbarhet måste få ses som ett ramverk för beslutsfattande och verksamhetsutveckling, det skulle kunna förenkla snarare än komplicera. Med ett ambitiöst klimatarbete kan vi skapa nya innovationer, arbetstillfällen, export och inte minst en ljusare framtid.

Självklart har vi som organisation ett eget ansvar och därför satsar vi på förnybar energi. Från och med i år blir Ledarna självförsörjande genom att investera i ett vindkraftverk. Det ger både ekonomiska och miljömässiga vinster. Intressant att notera är att Världsnaturfonden WWF:s årliga klimatbarometer inför Earth Hour visade att hela 81 procent av svenskarna skulle vilja bli oberoende av eljättarna och själva producera sin energi. Här kan företag och kommuner ta ledning med hjälp av beslutsföra och insiktsfulla chefer.

Erika Svensson, hållbarhetsexpert på Ledarna – Sveriges chefsorganisation

Relaterade artiklar


Nyhetsbrevet för det nya näringslivet:

Kalendarium

För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.