1 av 3
Bildspel: Anna Felländer, Swedbanks chefekonom, om... Fotograf: Lindsten och Nilsson

"När allt blir digitalt måste vi bli smartare"

Allt som går kommer att digitaliseras. Vad betyder det för jobben? Varför kan inte Ingves rubba inflationen? Och är verkligen arbete den bästa skattebasen? Swedbanks chefekonom Anna Felländer har gett vår tids största knäckfrågor ett ansikte.

Trots att det är vinter hittar ljuset lätt in hos Swedbank i Sundbyberg. Det nya huvudkontoret har stora fönster, öppna ytor, högt i tak och är ljust och fräscht. Det påminner mer om ett campus eller ett coolt techbolag än en bank. Det är tydligt att Swedbank hellre bygger väderkvarnar än vindskydd när förändringens vindar blåser. Åtminstone estetiska sådana.

Men en av de verkligt nydanande krafterna på banken är Anna Felländer, chefekonom sedan 2013. Hon har profilerat sig i den ekonomiska debatten och bjudits in till riksbanken för att förklara för landets främsta ekonomer det hon kallar "diginomics" - de nya ekonomiska drivkrafter som förändrar näringslivet och samhället.

Linsen hon använder kastar nytt ljus på och för samman tre av vår tids knäckfrågor: en eventuell kommande massarbetslöshet, en svensk inflation som förblir mystiskt låg och en accelererande ekonomisk ojämlikhet inom rika länder. Allt kan förklaras av digitaliseringen, enligt Anna Felländer.

Och det är starka krafter i rörelse.

Anna Felländer

Född: 1976.
Familj: Man och tre barn.
Bor: Enebyberg.
Utbildning: Nationalekonom från Handelshögskolan.
Karriär: FN 2000-2002, Finansdepartementet 2002-2008, Statsrådsberedningen 2008-2010, chef för makroanalys Swedbank 2011-2013, chefekonom 2013-
Övrigt: Har inte bara varit topprankad tennisspelare och golfare utan också ekonomireporter på Dagens Nyheter.

Tidslinje:

1995 Börjar på Handelshögskolan i Stockholm. 

1998 Spelar collegetennis på elitnivå och pluggar statsvetenskap under ett år i USA. 

2000 Tar examen i nationalekonomi från Handels och börjar på FN i New York. 

2009 Arbetar på finansdepartementet och blir utlånad till kansliet för krishantering - mitt i finanskrisens kaos. 

2010 Börjar på Swedbank som chef för makroanalys.

2013 Blir chefekonom på Swedbank. 

2014 Publicerar artikeln "Diginomics nya ekonomiska drivkrafter" i nationalekonomiska facktidskriften Ekonomisk Debatt. 


"Vissa menar att produktivitetsvinsterna från IT-boomen börjar falna och spår en dyster framtid. Men jag skulle vilja säga att det är tvärtom", säger Anna Felländer

"Två saker händer. It blir mobilt och digitaliseringen genomsyrar och förändrar nästan alla branscher. Det blir en liknande samhällsomdanande kraft som tidigare elektriciteten eller ångmaskinen, fast det sker snabbare. Det pågår en utbudschock av digitala tjänster som tidigare var fysiska varor, till exempel musik. En del är gratis och annat är väldigt billigt. Och allt kan distribueras och kopieras för nästan noll kronor."

Sedan var det jobben också. Inom tjugo år kan drygt 50 procent av alla svenska jobb ha ersatts av digital teknik och robotar, enligt Stiftelsen för strategisk forskning. Sverige är särskilt utsatt för digitaliseringen enligt Anna Felländer, men hon ser också en enorm potential som vi inte tar till vara på. Produktionen kan effektiviseras och inträdesbarriärerna i många branscher sänks. Entreprenörskapet demokratiseras.

"Vi har en föråldrad samhällskropp som inte är anpassad till den nya kunskapsintensiva tjänstesektorn, de nya innovationerna och de nya inkomstskillnaderna", konstaterar hon.

Passionen för samhällsfrågor har hon haft sedan unga år. Under studietiden jobbade hon på Röda korset och utvärderade jämställdhetsprojekt för Länsstyrelsen. Dessutom är hon utbildad nationalekonom och har pluggat statsvetenskap i USA. Innan hon gick till Swedbank jobbade hon på Finansdepartementet i åtta år och mitt under brinnande finanskris lånades hon ut till Krishanteringskansliet.

Hon ritar pedagogiskt upp utbudskurvor och räntebanor på en whiteboard, men talar med ett patos man oftare hittar hos politiker än makroekonomer.

Men hon är allt annat än politiker enligt henne själv.

"Jag ska räkna på saker och se samband. Jag vill lyfta in frågor i det makroteoretiska ramverket. Sedan får politikerna komma med lösningarna."

Forskarvärlden är splittrad om jobbens framtid. Många framtidssiare tecknar en mörk bild. Åtminstone för de som inte är digitala superstjärnor eller har en maffig aktieportfölj. En växande plebejklass får tävla om låglönejobb medan en liten kreativ och intelligent elit kommer att ha det bättre än någonsin förr.

Men Anna Felländer ser framtiden i ljusa färger.

"När robotar och datorer blir smartare måste människan också bli smartare. Vi får gå högre upp i värdekedjan där tekniken kanske till och med är onödig", konstaterar hon.

"Jag vill tona ned farhågorna om att jobben kommer att försvinna. Allt som kan digitaliseras kommer att falla i värde. Men allt annat kommer att stiga i värde."

Mötet mellan människor är en sådan sak.

"Upplevelseindustrin växer allt snabbare pch och kunskapsintensiva jobb skapar efterfrågan på andra kringtjänster. Vi har en åldrande befolkning och vårdsektorn kommer att behöva knyta till sig ännu fler framöver. sedan kommer det skapas jobb i sektorer vi inte ens känner till i dag. Jag är inte orolig, förutsatt att politikerna genomför nödvändiga reformer."

Men säg att vartannat jobb har försvunnit om tjugo år, vad ska då en nybliven förälder tänka på i dag?
"De här trenderna ställer ökade krav på att individen ska ansvara för sin egen utbildning. Jag tror att man kommer att behöva ha flera jobb, och fortsätta utbilda sig. Man kanske kan köra taxi när det efterfrågas, eller hjälpa företag med redovisning när det efterfrågas."

För de egna barnen är det fokus på kreativitet, lagarbete och matematik som gäller.

"Men när min dotter kommer hem och har lärt sig att virka i skolan och hon inte har en 3dskrivare i slöjden, då kan min reaktion antingen bli: 'oj, hon kommer säkert inte klara sig i framtiden', eller: 'Vad fantastiskt att hon utnyttjar sin högra hjärnhalva så att hon blir komplett'."

Men tror du att vi kommer att kunna ha en bred medelklass som tar bostadslån och reser utomlands om folk jobbar deltid med att köra taxi?
"Det är en utmaning politiskt hur man ska sy ihop det här. Entreprenörer och innovatörer måste kunna förverkliga sina idéer och stå för de nya jobben, samtidigt som man driver en fördelningspolitik med bred förankring. Det är enormt starka krafter som förändrar arbetsmarknaden snabbt just nu och jag ser definitivt en utmaning i att de rutinartade jobben försvinner. På något sätt är de låga inträdesbarriärerna i många branscher och möjligheterna att samla in kapital via crowdfunding en enorm möjlighet. Allt fler kommer att vara egenföretagare. Människans kreativitet hamnar i fokus."

Felländer tror att "trenden med långkok", alltså att man vill göra saker själv, kommer att förstärkas och gå parallellt med digitaliseringen.

"Därför är det fel att säga att alla ska programmera. Det handlar också om att möta den skräddarsydda efterfrågan och förutspå var det finns värden som människan tycker att det inte går att digitalisera bort."

Hon menar att innovativa kluster är avgörande för att ersätta jobb som försvinner av digitaliseringen och robotiseringen. Kluster som skapas av en dynamisk arbetsmarknad, tillgång till kapital och utbildade människor.

"Världen går ju från att vara multinationell till multiurban. Städernas betydelse ökar och Stockholm kommer säkert få mer gemensamt med San Francisco än Skövde."

Men kompetensen behöver någonstans att bo.

"Vi har räknat på att bostadskrisen kostar 21 miljarder kronor per år i utebliven tillväxt bara i Stockholm."

Frågan är också vad som ska beskattas i framtiden.

"Ska arbete vara den främsta skattebasen framöver? Utvecklingen sätter mycket av den gamla politiken ur spel."

De svenska storbankerna kritiseras understundom för sina enorma vinster och finansmarknadsminister Per Bolund talar ömsom om en Tobinskatt och ömsom om en bankskatt. Men även Swedbanks chefekonom ser problem med koncentrerade kapitalansamlingar.

"Den massiva likviditetsinjektionen från världens centralbanker i kombination med digitaliseringen har gjort kapitalägare till vinnare medan vissa grupper inte hängt med. Digitaliseringen gynnar högutbildade som får en hävstång på sina förmågor. Men många medelkvalificerade jobb försvinner just nu och då ökar konkurrensen om låglönejobb. Sedan finns det ny forskning som visar att ökande inkomstklyftor inte hämmar tillväxten och att fördelningspolitik inte heller behöver göra det. Det behövs mer politiskt mod i det här läget med strukturella skiften. Särskilt nu när populistiska och nationalistiska röster höjs runtom i Europa."

Anna Felländer och hennes kollega, forskaren Anna Breman, menar att de nya ekonomiska drivkrafterna även till viss del kan förklara Riksbankens sorgebarn: den låga svenska inflationen.

Utbud och efterfrågan möts perfekt hos nya, digitala aktörer som Uber och Airbnb och pressar priserna nedåt. Många fysiska varor blir till digitala tjänster och dyker inte upp i BNP-statistiken. Cd-skivor har ersatts av strömningar på Spotify. Anna Felländer bedömer att 30 procent av varorna i KPI-korgen, verktyget för att mäta prisutvecklingen, påverkas på det här sättet.

"När räntorna trycks ned för att få upp inflationen så riskeras det att skapa tillgångsbubblor. Eftersom vi just nu inte förstår hela skeendet, där jag menar att digitaliseringen är en viktig beståndsdel, är det svårt att föra en effektiv penningpolitik."

"Nästa sak jag ska titta på är delningsekonomin. Vad händer med räntorna när ett grannskap delar på en högtryckstvätt i stället för att köpa sju stycken?"


Vill du läsa fler spännande nyheter från VA?
 
Gör som 55 000 andra och anmäl dig till vårt nyhetsbrev här: 

Relaterade artiklar


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.