Fotograf: IVA

Kvinnan som kan utmana Wallenberg-patriarkatet

Att den här mäktiga kvinnan väljer att verka utan synas är knappast förvånande. Att Wallenbergarna kan tänkas släppa fram en kvinna är däremot en större sensation.

Wallenbergsfären har i sin vanliga lågmälda stil gjort en hel del för att lyfta fram kvinnor som tjänstemän, men i den egna maktutövande toppen är det en manlig treenighet som gäller – kusinerna Marcus, Jacob och Peter Jr.

2012 valdes dock den första kvinnan i familjen in i maktstiftelsen Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Marcus ”Huskys” yngsta syster Caroline Ankarcrona tog platsen efter sin bortgångne bror Axel Wallenberg. Somliga menar att det var av nöden tvunget för att behålla styrelsemajoriteten i KAW-stiftelsen inom familjen – männen i femte generationen Wallenberg har helt enkelt tagit slut. Andra ser det som ett första tecken på en mer jämställd era.

Fram till nyligen var fem ledamöter från familjen: åldermannen Peter ”Pirre” Wallenberg, Jacob, Peter, Marcus – och så Caroline. Övriga fem ledamöter är externa, men ordförande Pirre hade utslagsrösten.

Caroline Ankarcrona är född 1968, utbildad jurist och till vardags projektledare på IVA. Där arbetar hon med projekt kring ”resurseffektiva affärsmodeller och hur politiken skulle kunna utformas för att sådana ska bli lönsamma för företagen”, enligt IVA:s beskrivning.

När det gäller familjens motto ”Verka utan att synas” vansläktas hon inte. Hon har sagt nej till intervjuer sedan hon tillträdde i maktstiftelsen och låter även nu hälsa via Wallenberg Foundations kommunikationschef att ”det är de tre herrarna i familjen som är ansiktet utåt”.

Som juryledamot för studenttävlingen Sustainergies Cup uttalar sig Caroline Ankarcrona dock på ett sätt som bådar gott för Wallenbergsfärens framtid:

”Jag vill ta del av energin och kreativiteten (…) jag vill se hur den går att använda till att göra saker på ett mer hållbart sätt. Jag är inte nödvändigtvis mest intresserad av ny teknik, utan snarare ett nytt sätt att tänka. Som exempelvis att sälja funktionen ren tvätt snarare än produkten tvättmaskin”, säger hon på IVA:s sajt.

Många förutspår att mansväldet i Wallenbergsfärens maktutövning bryts i den sjätte generationen. Det kan löna sig att titta närmare på kompetensen redan i den femte. 

TILLBAKA: 10 mäktigaste ägarna 2015
HELA LISTAN: Näringslivets 101 mäktigaste kvinnor 2015

Relaterade artiklar