Fotograf: Wikimedia Commons

"Det ser mörkt ut för Sverige 2015"

En internationell storbank ser betydande mörka moln för svensk ekonomi nästa år.

En dämpad löneutveckling, politisk turbulens och risken för en trögare bostadsmarknad gör att utsikterna ser mindre optimistiska ut för den svenska ekonomin nästa år, och därför reviderar HSBC ned sin tillväxtprognos till endast 1,6 procent för 2015.

Det skriver James Pomeroy, ekonom på HSBC, i bankens nya globala prognos.

"Vi tror att Sveriges tillväxttrend ligger under 2 procent, betydligt under konsensus", skriver han.

Nettohandeln fortsätter att utgöra en hämsko på grund av svag exporttillväxt från en icke-konkurrenskraftig ekonomi, men investeringarna tar fart och konsumtionen förblir robust som ett resultat av reala löneökningar på grund av nollinflation.

HSBC räknar med att inflationen fortsätter att vara mycket låg, med lägre oljepriser som ger än mer deflationstryck. De konstaterar att Sveriges ekonomi är mycket öppen för konkurrens från utländsk import och näthandel, vilket ofta noteras i Riksbanks företagsundersökning.

"Med ökad konkurrens är det svårt för företagen att höja priserna och därför är inflationen fast runt noll procent. Vi ser inget skäl för att detta ska ändras under 2015 och räknar med att inflationen bara blir 0,1 procent", skriver James Pomeroy.

Han skriver att denna miljö med lägre tillväxt och inflation kommer att fortsätta att skapa bekymmer för Riksbanken. Han konstaterar att Riksbanken fått mycket kritik för hur de hanterat penningpolitiken de senaste fem åren och detta kan leda till mer aggressiva åtgärder än HSBC annars skulle räkna med.

"Fortsatt svag inflation och lättnader i eurozonen kan hålla kronan stark mot euron och leda till att Riksbanken utforskar oortodoxa åtgärder", skriver ekonomen.

HSBC:s bedömning är att om vi får se en starkare kronkurs så räknar de med ett valutagolv för att hindra kronan från att stärkas, även om det kan visa sig vara svårt politiskt att aktivt försvaga valutan.

"QE verkar vara omöjligt, så negativa räntor är det enda verktyget kvar för Riksbanken om de håller fast vid sitt inflationsmål på 2 procent. Vi tror att en sådan policy kommer att prövas under 2015 då Riksbanken gör var de kan för att höja inflationsförväntningarna", skriver James Pomeroy.

Han noterar vidare att den nya regeringens misslyckande att få igenom sin budget har lett till politisk turbulens i Sverige och att de politiska utsikterna är oklara till nyvalet i mars.

"Det är alltför tidigt att mäta resultatet i nästa val och därför finns det inga garantier för att problemen som uppstod i september-valet kommer att försvinna", skriver ekonomen.

Han ser också fortsatt politisk turbulens även efter extravalet i mars som den största risken för svensk ekonomi.

"Detta kan få skadliga effekter på förtroende och investeringar - och sänka tillväxttalen de kommande åren", skriver han.

Den andra stora risken är bostadsmarknaden, med hushållsskulder på "extremt höga nivåer".

Eftersom reporäntan ligger på noll ligger trycket på makrotillsynen att tackla dessa problem, men försök att kyla av bostadsmarknaden kan leda till att den backar och därmed dämpar hushållens förväntningar och konsumtion.

"Detta kan pressa konsumtionen mycket lägre, och som ett resultat minska tillväxten", skriver James Pomeroy.

HSBC:s BNP-prognos för Sverige ligger på 1,9 procent för 2014, 1,6 procent 2015 och 2,0 procent 2016.

Arbetslösheten väntas sjunka från 7,8 procent i år till 7,4 procent nästa år och 6,9 procent 2016.


NYHETSBREV


Kalendarium

SENASTE VA