Fotograf: Jenny Leyman/TT

Superentreprenören skänker bort sina bästa idéer

Christer Fåhraeus har tagit fler bolag till börsen än någon annan svensk de senaste decennierna. Efter sex försök vet han vilka idéer som är värda att satsa på. Här ger han VA:s läsare sina bästa idéer just nu.

Den svenska startup-scenen blomstrar och idag är svenska entreprenörer och deras produkter som Niklas Zennströms Skype och Daniel Eks Spotify lika välkända som Volvo och Ikea. Men det finns såklart mer innovationskraft ute i de svenska stugorna.

Men för att den ska få utlopp krävs idéer, tajming och kunskap. Och oplöjd mark, eller vita fläckar.

Hur definierar du begreppet vita fläckar?

"I bred mening där teknik, distributionskanal, marknadsbehov och affärsmodell finns eller kan skapas för att ge ett positivt return on investment. "

Var hittar man dem?
"Vid varje tidpunkt finns ett mycket stort antal vita fläckar som ligger och väntar på att någon ska hitta dem. Och vid varje förändring av samhälle, teknik, lagar, demografi, kunskap, skapas också nya vita fläckar. Ibland blir de nya vita fläckarna uppenbara och då sugs de snabbt upp av marknaden. Att lista vita fläckar är alltså lite som att göra en lista för oupptäckta uppfinningar. "

Vilka faktorer har betydelse för uppkomsten av vita fläckar?
"Varje vetenskaplig eller teknisk landvinning har potential att skapa vita fläckar. Varje radikalt förbättrad egenskap - man pratar ofta om en faktor tio - ger möjlighet att skapa en ny produkt eller ett nytt erbjudande som i någon dimension är viktig för kunden. Ibland är det summan av många små förbättringar som ger en faktor tio, som exempelvis användarvänligheten i Iphone."

Vita fläckar som blir kvar länge, är de inget att satsa på?
"De vita fläckar vi kan se runtomkring oss är med största sannolikhet där för att någon av de många faktorer som är nödvändiga för att ett företag som adresserar denna vita fläck ska lyckas med sin produkt är oklar. Det kan exempelvis vara så att tekniken kan lösa problemet men ingen har visat det fullt ut. Det kan också vara så att marknaden verkar finnas där men ingen har testat detta antagande.

Eller att affärsmodellen måste modifieras från något som är invant. Kanske är distributionskanalen tveksam eller kanske finns regler eller byråkrati som står i vägen."

Vilket är ditt bästa råd till andra entreprenörer?
"Vill man minska risken med sina vita fläckar kan man med fördel kopiera lyckade nya satsningar, framför allt inom cloud, internet och sociala nätverk som nyligen börjat få genomslag i USA och ibland i andra länder. Ofta är teknikhöjden begränsad och affärsmodellen det nya. Finns behovet och behovet går att adressera på ett lönsamt vis, så gäller säkert samma i Sverige och i Europa."


FÅHRAEUS IDÉER
1. Andra sökmotorer än Google
"Google är fantastiskt duktiga på det de gör, men sökmarknaden, och annonsintäkterna, är så otroligt stor att en differentiering och specialisering nästan måste ta plats.
Kanske måste dessa nya sökprodukter dessutom aktivt hjälpas av redaktörer för att sökupplevelsen ska bli klockren.

Jag tänker mig exempelvis hälsosök där vetenskapliga artiklar, tidningsartiklar av viss kvalitet visas, men man slipper alla produkterbjudanden. Åtminstone i vänsterspalten. Genom att kategorisera de vanligaste sökfunktionerna och mejsla fram vad som är de mest åtråvärda resultaten ska man sig specialisera sig på en av dessa och försöka åstadkomma en bättre sökupplevelse än vad Google erbjuder. Men idén innehåller också utmaningar i form av infrastrukturkostnader och tröghet i ny annonsering. Hur mycket bättre går det att göra än Google?"

CHRISTER FÅHRAEUS

Bolag: Cellavision, Anoto, Precise Biometrics, Respiratorius, Agellis och EQL Pharma. 

Bakgrund: Uppfinnare och serieentreprenör som studerat matematik, fysik och medicin. Han är teknologie hedersdoktor vid Lunds Tekniska Högskola.

Så uppstår vita fläckar enligt Fåhraeus:
• Snabba produkt/teknikskiften 
• Avregleringar 
• Enskilda innovationer 
• Gradvis evolution av det totala utbudet av tjänster och produkter 
• Kollapsandet av värdekedjor 
• Migration 
• Pandemier 

2. Piller som gör livet bättre
"I dag börjar evidens ackumuleras för att visa att läkemedel faktiskt gör friska människor ännu friskare eller åtminstone mer långlivade. Det finns antagligen goda skäl för nästan alla personer över sextio år att ta en låg dos acetylsalicylsyra, vissa blodtrycksänkande och blodfettssänkande preparat. Kanske även metformin och kanske rentav alla dessa piller i ett kombopiller.

Huvudutmaningen är regulatorisk och konkurrensmässig. Om man kan uppnå bra konkurrensskydd vore receptfritt idealt. Kanske stora kliniska studier är önskvärda som konkurrensskydd. "

3. En egen personlig robot
"Robotar börjar bli riktigt bra på att svara på frågor i ett begränsat ämnesområde.

Kan någon göra en robot som interagerar med din kalender, dina mejl och din att göralista? Nyckeln här att välja ut en undergrupp av uppgifter som är tillräckliga för att det ska vara till hjälp men inte mer än att roboten förblir skicklig. Mer en paketering än en teknisk innovation."

4. Bostadslån utanför banken
"Varför ska varje medborgare använda en stor del av sin disponibla inkomst för att betala hyra till banker (vars helt dominerande intäkt är just räntenettot). Bättre vore om privatpersoner kunde låna ut pengar till lägre ränta och med mindre hävstång. Kanske en folkbank som kan halvera räntegapet till reporäntan men ändå ge 4 procent ränta till utlånarna, det vill säga privatpersonerna. Utmaningen är regulatorisk och legal."


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST