9 sätt att behålla och förädla bolagets främsta tillgångar - medarbetarna

Medarbetarna är din främst tillgång. Trots detta tycker 9 av 10 företagsledare att de saknar strategier för att attrahera och behålla kompetensen. Peter Sundkvist identifierar 9 aspekter som bör finnas med i ett framgångsrikt Talent Management-program.

För de flesta företag och organisationer är medarbetarna den främsta tillgången och viktigaste framgångsfaktorn, så även för finansieringsföretagen, vikten av väletablerade och strategiska satsningar på kompetensutveckling kan därför tyckas självklar. Dock framgick det nyligen i en studie från PwC att hela 93 % av företagsledare runt om i världen ser ett behov av att förändra sina strategier för att attrahera och behålla kompetenta medarbetare. Många framgångsrika företag arbetar redan med välgenomtänkta HR-strategier, nedan följer några av de aspekter som är viktiga komponenter i ett framgångsrikt Talent Management-program.

1. Tydligt utformade individuella mål
Väldefinierade, individuella mål är bra verktyg för utveckling. Det är viktigt att sådana mål är noggrant utformade i samförstånd mellan chef och medarbetare och tydligt uttrycker vad som förväntas av medarbetaren.

LÄS ÄVEN: Dödar struktur kreativitet?

2. Regelbunden feedback
Utvecklingssamtalet är ett viktigt forum för feedback. Med ett välstrukturerat och genomtänkt upplägg kan dessa samtal leda till konstruktiva diskussioner om både styrkor och förbättringsområden samt stärka relationen mellan medarbetare och chef.

3. Information om lediga positioner och internationella möjligheter
Möjligheten att utvecklas inom företaget är en viktig motivation för många, genom att kommunicera lediga positioner och utlandsmöjligheter internt visar man som företag att man är villig att satsa på sina medarbetare och stödja deras utvecklingsprocess.

4. Mentorprogram
Genom ett mentorprogram kan medarbetare som vill utvecklas inom företaget ta del av erfarna ledares erfarenheter och råd samt finna inspiration till sin egen utveckling.

5. Karriärsutveckling baserad på personliga egenskaper
För att arbetet med kompetensutveckling ska vara framgångsrikt är det viktigt att man inte bara ser till medarbetarens professionella meriter utan även tar hänsyn till personliga egenskaper. Om både medarbetare och chef är medvetna om dessa är utvecklingsmöjligheterna mycket större.

6. Verktyg för att relatera individuella mål till affärsmål
Tydliga individuella mål gör det lätt för medarbetare att fokusera på sin egen utveckling, men det är även viktigt att implementera verktyg för att relatera dessa till företagets övergripande mål. Detta kan till exempel göras med hjälp av bonussystem som uppmärksammar hela teamets framgångar.

7. Tydligt formulerade kompetenskrav
Tydliga krav på adekvat erfarenhet och kompetens för lediga positioner gör det lättare för de sökande att avgöra om rollen är rätt, en transparant och ärlig annons är dessutom ett viktigt verktyg för en rättvis rekrytering.

8. Feedback från medarbetare till chef
Kollektiv feedback från hela teamet hjälper chefer och ledare att utvärdera sin ledarstil, det är även ett bra tillfälle för medarbetare att uttrycka vilken typ av stöd man behöver från sin chef.

9. Utbildning och kunskapsutveckling
Slutligen är utbildning självklart ett viktigt inslag i kompetensutveckling, företag som erbjuder sina medarbetare möjligheten att lära sig något nytt eller fördjupa sina kunskaper ger bättre förutsättningar för sina anställda att utveckla eller spetsa sin kompetens.

LÄS ÄVEN: "Vi anställer bara smarta"

I en allt mer globaliserad ekonomi är ett företags humankapital en väsentlig konkurrensfördel. De nio punkter som nämnts här är några av de aspekter som är viktiga för ett lyckat arbete med Talent Management och hjälper framgångsrika företag att rekrytera, motivera och behålla sina värdefulla medarbetare.


Peter Sundkvist, HR-partner på Siemens Financial Services

Relaterade artiklar


Med vårt NYHETSBREV missar du inget viktigt!

Kalendarium

För dig som prenumerant