Fotograf: TT / Jan Erik Henriksson

Regeringens budget - så ska 25 miljarder finansieras och distribueras

Regeringen presenterade idag sin budget med reformer för 25 miljarder. Ett antal skatter ska höjas och ett antal myndigheter får ökade anslag.

Regeringen presenterade under torsdagen sin budget, med reformer för dryga 25 miljarder, för 2015. Reformerna ska finansieras med skattehöjningar och en dryg miljard i besparingar, rapporterar Di.

Regeringen har redan tidigare meddelat att de ska höja pensionärsskatten, satsa mer på skolan, göra ett så kallat kunskapslyft, höja taket i a-kassan och skjuta till betydligt mer till järnvägen. Dessa reformer är också de tyngsta i den nya budgeten. 

LÄS ÄVEN: Alliansen sågar regeringens plan för jobben

Ett nytt besked var att regeringen vill höja försvarsanslagen med 680 miljoner kronor extra nästa år, 800 miljoner 2016, 1,24 miljarder 2017 och 1,44 miljarder 2018. Alliansen och Socialdemokraterna meddelade redan i försvarsberedningen i våras att de ville öka försvarsanslagen successivt fram till 2018.

Nästa års tyngsta skattehöjning skulle med denna budget bli höjningen av arbetsgivaravgifter för unga. Den är ett första steg i att slopa den tidigare sänkningen och väntas dra in 9,6 miljarder kronor. Höjningen ska slutföras i 2016 och ska då dra in 19 miljarder.

Avdraget för pensinssparande sänks, jobbskatteavdraget för månadsinkomster över 50.000 kr trappas av och miljöskatterna ska höjas. Dessa reformer ska alla dra in 2 till 3 miljarder vardera. 

LÄS ÄVEN: Regeringen och V enas om att införa bankskatt

Även skatten på cigaretter och snus höjs med 6 respektive 12 procent. Detta ska dra in 0,9 miljarder till staskassan.

"Sverige befinner sig på flera viktiga områden i ett allvarligt läge", skriver finansminister Magdalena Andersson i budgeten.

Hög arbetslöshet, skolresultat som rasar, växande klyftor, sänkta klimatambitioner och en ojämställdhet mellan män och kvinnor som består, liksom att "överskott har vänts till underskott" är Sveriges stora utmaningar, skriver finansministern.

"Svensk ekonomi och arbetsmarknad behöver stärkas och prestera bättre. Ineffektiva åtgärder ska ersättas av effektiva insatser. Arbetsmarknadsinsatsernas inriktning ska gå från passivitet till aktivitet", fortsätter Andersson.

En annan reform i budgeten är en sänkt skatt för pensionärer med upp till 270 kr i månaden. Det väntas kosta 2 miljarder. 

Skolan och förskolan får 3,4 miljarder.

LÄS ÄVEN: Lööf och Björklund till attack mot regeringens nya skatt

Det omtalade kunskapslyftet innebär att 1,9 miljarder ska gå till att skapa 17 000 nya utbildningsplatser på högskola, yrkeshögskola, folkhögskola och Komvux.

Det höjda taket i a-kassan kommer kosta 1,7 miljarder. Efter höjningen kommer personer med upp till 25.000 kr i månadslön få 80 procent av lönen i ersättning. Maxbeloppet för ersättning under de 100 första dagarna höjs också, från 680 till 910 kr per dag.

"Framtidsinvesteringar i infrastruktur och bostäder" får 2,3 miljarder, varav hälften ska gå till satsningar på järnvägen och en halv miljard ska läggas på utbyggd kollektivtrafik.

Arbetsförmedlingen får också ökade anslag. Under 2015 får myndigheter 0,9 miljarder. 

I ett pressmeddelande meddelade även regeringen att överskottsmålet inte kommer att uppnås under mandatperioden, utan att det "dröjer ytterligare något år".

Relaterade artiklar


Nyhetsbrevet för det nya näringslivet:

Kalendarium

För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.