Annie Lööf twittrade: "Vänsterregeringen kapar och halverar RUT men behåller ROT. Så var det med den så kallade vänsterfeminismen." Fotograf: Centerpartiet

Reaktionerna på regeringens budget - både glädje och ilska

Bankerna, Anna Kinberg Batra, Annie Lööf och Svenskt Näringslivs vd Carola Lemne har alla kommenterat regeringens budget för 2015.

Budgeten för 2015 blev i stort sett i linje med förväntningarna. Reformer för omkring 25 miljarder kronor finansieras fullt ut med skattehöjningar.

BUDGETEN: Regeringens budget - så ska 25 miljarder finansieras och distribueras

Vad gäller implikationer för Riksbanken är analytikerna lite delade. En aspekt är att mer faller på Riksbanken vad gäller att hålla uppe konjunkturen när budgeten inte är expansiv, en annan att ett ökat fokus på efterfrågesidan skulle tala för en något högre ränta.

"Det är en ganska försiktig budget för att vara en första budget, med utgiftssatsningar som finansieras av skattehöjningar. Men storleksordningen är under 1 procent av BNP, så det är en ganska försiktig kursändring av politiken", säger Håkan Frisén, prognoschef vid SEB, till Nyhetsbyrån Direkt.

Nordea anser att regeringen har alltför ljusa prognoser över den ekonomiska utvecklingen i Sverige. "Tillväxtmässigt är de för optimistiska om både exporten och hushållens konsumtion. Konsumtionen är viktigast eftersom den slår direkt på skatteintäkterna. Detta innebär att de är för optimistiska om intäkterna och därmed hur snabbt underskottet ska förbättrats", säger Nordeas chefekonom Annika Winsth.

Hon konstaterar annars att reformerna i budgeten var linje med vad som väntats och att det inte blev så mycket av de inflationsdrivande punktskattehöjningar som det talades om inför valet. "Det är ganska små höjningar av miljöskatterna, för små för att man ska dra någon större växel på det", säger Winsth och tilläger att bland de förslag som ökar inflationen finns höjningar av alkohol- och tobaksskatten som Nordea redan tagit med i sina prognoser.

En annan viktig punkt för marknaderna är ordning och reda i statsfinanserna, en linje den nya regeringen inte avviker ifrån. "Trots att vi har en svag regering kommer inte utländska investerare att bli osäkra. Regeringen kommer att hålla i finanserna, även om vi alltså ser risker på nedsidan för underskottet", säger Winsth.

LÄS ÄVEN: Alliansen sågar regeringens plan för jobben

Hon säger vidare att Riksbanken nog gärna sett krafttag mot hushållens skuldsättning, men att sådana åtgärder lyser med sin frånvaro i budgeten. "Man hade kunnat hoppas på verktyg för att påverka skuldsättningen, men det finns inget om det här. Jag tror inte heller att det är något man kan räkna med."

Anna Breman, seniorekonom vid Swedbank, skriver i ett marknadsbrev att regeringen med sin fullt ut finansierade budget missar tillfället att stärka konjunkturen och i stället ökar pressen på Riksbanken att göra mer.

"När penningpolitiken går mot nollränta hade en mer expansiv finanspolitik kunnat bidra till starkare inhemsk efterfrågan. Vi vet att det framför allt är i tider då penningpolitiken har nått nollränta som finanspolitik kan bidra till att stärka konjunkturen", skriver hon.

Med en balanserad budget ökar nu istället pressen på Riksbanken att via penningpolitiken bidra till att lyfta konjunkturen. "Med räntor nära noll kommer det att spä på spekulationerna om exempelvis kvantitativa lättnader och valutagolv i Sverige trots att det finansiella systemet inte är under sådan press att denna typ av åtgärder ter sig nödvändiga", skriver hon.

Hon påpekar också att effekterna på svensk ekonomi av budgeten är ovanligt osäkra eftersom hela eller delar av budgeten kan komma att röstas ned i riksdagen. "Om delar av budgeten inriktade på utgifter bryts ut och röstas ned i riksdagen kan effekterna bli mer åtstramande än vad regeringen avser."

SEB:s Håkan Frisén säger att i och med att regeringen gör lite större satsningar på efterfrågesidan på bekostad av saker som kan göra utbudssidan något sämre talar budgeten, om något, för en lite högre ränta. "På marginalen skulle det tala för något högre räntor, men det är inget som påverkar särskilt mycket i det här läget när Riksbanken är nere kring noll", säger han.

LÄS ÄVEN: Regeringen och V enas om att införa bankskatt

Även politiker har reagerat på budgeten. Annie Lööf förmedlade sin kritik i flera tweets under morgonen. "Läser vänsterregeringens budget. Dagens budget vrider tillbaka klockan till Göran Perssons 90-tal. Det är inte modernt och nytänkande", skriver hon. "Jag kan också konstatera att unga och småföretag används som bankomat för att finansiera statlig åtgärdspolitik i vänsterregeringens budget."

Annie Lööf kritiserar även vänstersidans feministiska politik. "Vänsterregeringen kapar och halverar RUT men behåller ROT. Så var det med den så kallade vänsterfeminismen", skriver hon.

Hon är inte ensam om kritiken. "Jag är bekymrad över att jobbskaparna tappas bort i en störtflod av förslag som känns företagarfientliga och som riskerar tillväxt och jobb", säger Svenskt Näringslivs vd Carola Lemne i en kommentar. "Det lägger en våt filt över investeringar och utveckling"

Regeringens budget riskerar att försvaga ekonomin, att utvecklingen på arbetsmarknaden bromsar in och att viktiga utmaningar skjuts på framtiden. Det säger Anna Kinberg Batra, Moderaternas ekonomisk-politiska talesperson om budgeten.

Hon säger att Alliansen lämnade över en ekonomi på rätt väg, med stark sysselsättningsutveckling och en lägre statsskuld än 2006. "Det står i kontrast till finansministerns beskrivning", säger Kinberg Batra. Hon sa även att regeringen nu står inför ett vägval - ska de förstärka eller bromsa Alliansens jobbtillväxt - och noterade att större delen av jobbskatteavdragen ligger kvar. "Men jag är orolig över halveringen av RUT, även det riskerar att få effekt på antalet arbetade timmar."

Det saknas egna och nya förslag för hur fler kan komma i arbete och samtidigt minskar höjda bidrag drivkrafterna för att arbeta. Istället för jobbpolitik blir det en utbyggnad av tillfälliga platser, enligt Kinberg Batra. Bland viktiga reformer som riskerar att skjutas fram finns om ska vi ha skyddsvallar för nästa kris, om ska vi ha konkurrenskraftiga elpriser, liksom viktiga infrastrukturprojekt.

På en fråga om hur hon ser på att bryta ur delar ur regeringens budget svarar hon att "vi följer det regelverk och den praxis som gäller i riksdagen", och tillade att Alliansen håller på att ta fram sin budgetmotion. "Det är alltid den senast fastslagna praxisen som gäller."

Under dagen hotade Sverigedemokraterna återigen med att bryta ur delar ur budgeten och Folkpartiets ledare Jan Björklund ville inte utesluta något.

På en fråga om Moderaterna vill ge mer pengar till försvaret med anledning av den senaste tidens utveckling säger Kinberg Batra att hon välkomnar att regeringen "ansluter sig till" det som Alliansledarna tidigare presenterat. "De besked vi ger från Alliansen ger vi i vår budgetmotion."

Relaterade artiklar


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST