Fotograf: Kelly Odell

Chefen är inte mer än människa, eller?

Vad gör vi när chefen inte lever upp till våra förväntningar, eller när vi som chefer inte lever upp till våra egna förväntningar? Ledningscoachen Kelly Odell tipsar om hur man kan förena rollen som chef med den att vara människa.

Jag kommer ihåg när jag fick min första riktiga chefsbefattning och kombinationen av skräck och förtjusning jag kände då. Det var ingen tvekan om att jag ville ha jobbet, men när jag fick beskedet att jobbet var mitt kände jag mig helt plötsligt ganska osäker. Det var en sak att ha åsikter om cheferna i min omgivning, men det var en helt annan sak att själv stå där och veta att man blir bedömd – och kanske dömd.

Jag har sedan dess många gånger upplevt att chefer agerar mer eller mindre ogenomtänkt i olika situationer. Och när jag sedan efterträtt någon som tidigare varit min chef, har jag upptäckt att jag gör precis samma misstag själv.

Problemet är att vi ofta har fel förväntningar på våra ledare. Vi förväntar oss att de på en och samma gång ska vara beslutsamma och lyhörda, visionära och närvarande, och dessutom vara duktiga kommunikatörer och analytiker. Jag har ofta själv slängt ur mig klyschor som att "chefen ska föregå med gott exempel" eller att "de ska leva som de lär".

Men på det stora hela så är vi alla ganska lika, chefer och medarbetare. Vi har alla våra styrkor och svagheter. Vi har bra dagar och dåliga dagar. Och vi påverkas av vår omgivning och vårt privatliv. Även chefer genomgår livskriser.

Faktaruta

Kelly Odell:
Kelly Odell är amerikan och hade en gång ambitioner på prästyrket. Sedan sadlade han om och gjorde kometkarriär inom svenskt näringsliv. I sin nyutkomna bok Mänskligt ledarskap – 10 budord för den (o) fullständige ledaren delar Kelly Odell med sig av sina personliga erfarenheter som chef från vitt skilda verksamhetsområden.

Så vad ska vi göra om chefen inte lever upp till våra förväntningar eller om vi som chefer inte lever upp till våra egna förväntningar?

För några år sedan började jag leka med ett begrepp som jag kallade "mänskligt ledarskap". Mänskligt ledarskap var för mig ett sätt att börja analysera mitt eget ledarskap. Hur kunde jag bli framgångsrik som ledare trots att jag inte alltid höll måttet?

Det mesta jag hade lärt mig eller läst om ledarskap verkade närmast utopiskt. Jag klarade inte av att vara konsekvent. Trots att min dörr alltid var öppen kunde jag ibland bli stressad och inte märka när en medarbetare behövde mitt stöd.

Trots att jag ville ha högt i tak kunde jag ibland visa frustration när mina medarbetare inte genaste uppfattade förträffligheten i mina idéer.

För min egen del kom jag fram till två ganska enkla slutsatser. Den första var: "Jag kan bli bättre som ledare." Att bli chef är en tuff utmaning och de flesta av oss är inte särskilt förberedda för uppgiften. Men oavsett vad man har med sig i bagaget kan man bli en bättre ledare genom övning.

Jag började utbilda mig, men kunskapen om hur vi människor fungerar i rollen som ledare eller vilket förhållningssätt vi har till ledarskapet gjorde gör oss inte automatiskt till bättre ledare. Men det gav mig ökad förståelse för mitt eget och andras beteende, och därigenom kunde jag börja utveckla mitt ledarskap.

Den andra slutsatsen jag kom fram till var: "Vi måste ha rimliga förväntningar på våra ledare."

Det är viktigt att ha en öppen dialog med sina medarbetare om vilka förväntningar de har på dig som ledare. Och du kan också berätta vilka förväntningar du har på dig själv. Med rimliga förväntningar på chefens förmåga och agerande blir relationen chef – medarbetare oftast mycket bättre. Och som chef kommer du att känna mindre stress och större arbetsglädje.

I mångt och mycket handlar det helt enkelt om att ha förståelse för att vi alla bara är människor, både chefer och medarbetare. 

För ingen chef vill väl ses som Kanin i Nalle Puh:

"Kanin är begåvad", sa Puh tankfullt.
"Ja", sa Nasse, "Kanin är begåvad."
"Och han har Hjärna."
"Ja", sa Nasse, "Kanin har Hjärna".

Det blev tyst en lång stund.
"Jag antar", sa Puh, "att det är därför han aldrig begriper någonting."

Kelly Odell, föredragshållare, ledningscoach och författare.


Nyhetsbrevet för det nya näringslivet:

Kalendarium

För dig som prenumerant

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.