Ciggföretagen glada över höjd skatt på snus

Regeringen föreslår höjd punktskatt på snus - så jublar cigarettföretagen. En utredning visar att skattehöjningen kan leda till tusentals fler rökare.

Regeringen föreslår i sin vårbudget att punktskatten på snus höjs med 22 procent, vilket beräknas öka priset på en 24-gramsdosa med 2,54 kronor. Motsvarande punktskatt på cigaretter höjs bara med 4 procent.

LÄS MER: "Nu blir öl, tobak och fordon dyrare"

I nuläget beskattas snus med i genomsnitt 9 kronor per dosa och enligt Handelns utredningsinstituts beräkningar är den samhällsekonomiskt optimala punktskatten på snus endast en tiondel så hög, 90 öre per dosa. Detta för att maximera konsumentnytta och folkhälsa enligt utredningen.

Handelns utredningsinstitut (HUI) har på uppdrag av Livsmedelsföretagen och Livsmedelsarbetareförbundet räknat på konsekvenserna av en höjd punktskatt. Enligt utredningen skulle en höjning av punktskatten på snus med cirka 2 kronor per dosa innebära prishöjningar på mellan 4 och 6 kronor per dosa för konsumenten. Givet Finansdepartementets egna antaganden om priselasticiteter på tobak samt HUI:s egna beräkningar skulle en sådan skattehöjning kunna leda till upp till 7 000 fler dagligrökare än utan höjning.

I HUI-rapporten konstateras det att snus utgör ett effektivt substitut till rökning då det är mindre hälsofarligt än rökning. De skriver även att omkring 300 000 personer har slutat röka med hjälp av snus i Sverige samt att för varje rökare som övergår till att snusa tjänar folkhushållet 3 500 kronor. Omkring 30 procent av de som börjar snusa är rökare, vilket innebär att snuset lämnar positiva nettoeffekter till folkhushållet enligt undersökningen.

Trots att både snus och cigaretter är hälsofarliga höjs punktskatten på snus alltså med 22 procent på snus men bara 4 procent på cigaretter, vilket blir ett rejält bakslag för snusproducenterna.

Att regeringen vill beskatta det svenska snuset betydligt hårdare än de bevisligen betydligt skadligare cigaretterna är obegripligt , säger Marie Söderqvist vd på Livsmedelsföretagen.

MISSA INTE: "Dumpar snuspriset i Sverige"


Nyhetsbrevet för det nya näringslivet:

Kalendarium

För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.