Fotograf: Frank Augustein

Svenska företag brister i innovation, långsiktighet

En ny undersökning krossar bilden av svenska företag som innovativa och framåtblickande. Undersökningen signalerar en tydlig efterfrågan på innovationsinriktat ledarskap och kultur samt hållbara och kundorienterade verksamheter. Men företagen upplever brister i ledarskap, innovationsklimat och strategier för att ta tillvara på och implementera nya initiativ.

Studien, som genomfördes av CUDRI AB, bygger på en undersökning av totalt 50 personer med insikter i företagens och organisationernas praktiska och strategiska arbete, däribland vd, chefer och specialister.

94 procent av respondenterna uppgav att innovation är av stor eller avgörande betydelse för företagets överlevnad. Men genomsnittligen ansåg de att organisationerna hade en bristfällig innovationsprocess: på en skala från 1 till 6 var genomsnittet 3 och medianen 3,5.

MISSA INTE: "Varje år missar Sverige 100 Kamprad"

De som ansåg sig ha en tydligt definierad och utformad innovationsprocess (söka, välja ut, implementera, behålla) upplevde även att de var bra på att hitta och värdera nya idéer, producera nya produkter eller tjänster, samt ta bort äldre produkter eller tjänster.

Det är inte pengar som visar sig vara den viktigaste förutsättningen för innovation. De två viktigaste faktorerna är snarare innovationsinriktat ledarskap och kultur, följt av förbättrad innovationsprocess, rekrytering och utveckling av personal och slutligen ökad budget för innovation.

Problem löses kortsiktigt och man lär sig inte av sina misstag, anser 45,6 procent, medan 42,9 procent upplever att man analyserar problem och misstag och utarbetar strategier för att hantera dem i fortsättningen. 11,5 procent upplever att man inte hanterar problem över huvudtaget.

MISSA INTE: "Nu gäller det: 'Sverige måste börja springa nu'"

Relaterade artiklar


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST