Det enda massförstörelsevapnet som ännu inte är förbjudet. Fotograf: Scanpix

Svenska storbanker som investerar i kärnvapen

Två av Sveriges storbanker investerar i kärnvapen, enligt en ny rapport som släpptes på torsdagen. Sammanlagt tre svenska finansiella institutioner tillhandahåller eller investerar totalt 3,2 miljarder kronor i kärnvapenföretag.

Globalt är det 298 finansiella institutioner som investerar 314 miljarder dollar i 27 kärnvapenföretag, enligt rapporten Don t bank on the bomb som av International campaign to abolish nuclear weapons (Ican) sammanställt. Institutionerna omfattar banker, pensionsfonder, statliga investeringsfonder, försäkringsbolag och kapitalförvaltare som tillhandahåller finansiella tjänster, främst lån, investeringar och kapitalförvaltning, till kärnvapenföretag.

Finansinstituten i fokus
SEB och Handelsbanken är de svenska bankerna som kommer med i rapportens Hall of shame. Enligt granskningen har SEB uppskattningsvis 1,549 miljarder kronor investerade i eller utlånade till kärnvapenproducenter, medan Handelsbanken spenderat 735 miljoner kronor på investeringar i eller lån till kärnvapenproducenter. Dock har ingen av bankerna några innehav i bolagen.

Men rapporten applåderar även de finansinstitut som inrättat omfattande åtgärder för att hindra finansiering av kärnvapen. Folksam och KPA Pension är de svenska bolag hyllas för heltäckande policy mot investeringar i kärnvapen. Swedbank har gjort stora framsteg den senaste tiden, men har ändå en del implementerings- och policyarbete kvar för att göra sig av med all kärnvapeninvestering. Nordea är ett ytterligare gränsfall då banken har en lista på 11 företag till vilka man inte tillhandahåller tjänster, men saknar policy som omfattar samtliga kärnvapenföretag och finansiella tjänster. Den svenska bankens kärnvapeninvesteringar utgörs av ett lån på 294 miljoner kronor till Rolls Royce och ett innehav i Rockwell Collins.

Värst i världen
Ett skäl till att rapporten presenterades i Stockholm var att Ican sett stora framsteg i Sveriges avståndstagande från kärnvapenfinansiering och avyttrande av investeringar. Det land som investerat i särklass mest är USA, som tar alla platser på tio-i-topp listan av globala investerare. Det är finansinstitutet State street som toppar listan, med 20,441 miljarder dollar i kärnvapen.

Värst i Europa är Royal bank of Scotland, med 5,656 miljarder dollar, vilket har väckt kritik mot den storbritanniska staten, som är delaktig i banken.

Susi Snyder från Ican, som presenterade studien i Stockholm, var personligen överraskad över statistiken från Asien.

Japan är det enda landet som genomlidit användandet av ett kärnvapen under krigstid , konstaterade hon. Jag blev chockad av att finna att Mitsubishi UFJ investerat över 4 miljarder dollar i kärnvapenproducenter.

Ican kunde inte hitta dokumentation kring privata kärnvapeninvesteringar i Kina, Ryssland, Pakistan eller Nordkorea.

Kärnvapen som investering
Genom att finansiera tillverkning, modernisering, underhåll och reparation av kärnvapen stödjer finansinstitut den fortsatta förekomsten av ett påtagligt hot mot mänskligheten, enligt Ican.

Rapporten belyser fem skäl för banker att sluta investera i kärnvapen: kärnvapen är inhumana, kärnvapen är tabu, bankkunder bryr sig, kärnvapen gör dig inte rik och kärnvapen är kortsiktiga. Ican hävdar att avkastningen på investeringar i kärnvapenproducenter varken ger större eller mindre avkastning än andra branscher och marknader, och menar därför att det innebär varken fördel eller förlust att sluta investera.

Utifrån diskussioner som Ican haft med finansinstitut har det enligt Susi Snyder visat sig att många av dem förväntar sig att ett globalt förbud mot kärnvapen kommer att instiftas, och förbereder sig därför genom att avyttra sina kärnvapenrelaterade tjänster redan nu.

Ican ser kärnvapenförbud som en högst pressande humanitär angelägenhet.

Kärnvapen är de enda massförstörelsevapen som ännu inte är förbjudna genom något internationellt avtal, trots att de har den största destruktiva kraften av dem alla , står det i rapporten.

MISSA INTE: "Vad händer när alla kan piratkopiera allt?"
LÄS MER:
 "Solen kan ingen ta ifrån oss"

Relaterade artiklar


Med vårt NYHETSBREV missar du inget viktigt!

Kalendarium