1 av 4
Bildspel: BILDSPEL: Lars Björk har tagit upp konkurrensen med jättar som Oracle och SAP.

Vd:n bakom databolaget som erövrar världen

Som tjugoåring arbetade han som byggarbetare i New York. Tjugofem år senare kom han tillbaka - som vd för Sveriges mest framgångsrika mjukvarubolag.

När Frank Sinatra besjunger New York med orden "If I can make it here, I'll make it anywhere" torde få svenskar känna sig lika träffade som Lars Björk. När han var i tjugoårsåldern arbetade han en tid som byggnadsarbetare i staden, drygt 25 år senare kom han tillbaka som vd för det snabbväxande IT-bolaget Qliktech som flyttade huvudkontoret från Lund till USA och så småningom noterade sig på Nasdaq i New York.

Qliktech må ligga i medieskugga i Sverige, på grund av valet av hemvist och noteringsplats, men inget mjukvarubolag med svenskt ursprung är tillnärmelsevis lika framgångsrikt. Efter börsintroduktionen 2010 har Qliktech mer än trefaldigat sitt börsvärde till 20 miljarder kronor.

Backar man bandet till millennieskiftet, när Lars Björk för övrigt kom in i bolaget som finanschef, blir utvecklingen ännu mer anmärkningsvärd. Då omsatte bolaget tjugo miljoner kronor, i år blir det mer än tre miljarder kronor - med god lönsamhet. Då hade bolaget ett femtontal kunder huvudsakligen i Sverige, i dag 29 000 kunder i mer än hundra länder.

Då uppgick antalet anställda till 25, i dag till omkring 1 600, varav 375 i Lund som är koncernens FoU-centrum.

Framgångarna har Qliktech rönt genom sin programvara Qlikview inom marknadsområdet business intelligence (ungefär hantering och analys av stora mängder data, big data).

Konkret kan business intelligence handla om hur stora företag processar information om hur kundbeteenden, priset på insatsvaror och andra viktiga parametrar förändras, och snabbt anpassar sig efter det. Till exempel förändrar säljarbetet eller produktfloran.

Ju snabbare informationen kan hämtas in och ju enklare den kan bearbetas och göras begriplig, desto snabbare sker anpassningen. Och anpassningstid är värt pengar.

Men Qliktech skryter gärna om Qlikviews användbarhet långt utanför storföretagen, om hur fiskeflottor snabbare kan fylla sina trålar genom att anpassa sig efter nya uppgifter om väderlek och strömmar, hur välgörenhetsorganisationer fortare lär sig vilka insamlingsmetoder som är mest effektiva eller hur polisen mer effektivt kan bearbeta och anpassa sitt arbete efter en stor mängd tips, observationer och lokal brottsstatistik.

Polisen i Skåne använder Qlikview och har sagt att programvaran spelade en roll när man ringade in seriemördaren Peter Mangs i Malmö, vilket kan ha påskyndat gripandet (han dömdes till livstids fängelse i fjol).

Det märkliga med Qliktechs framgångar är att bolaget inte växte på det klassiskt svenska sättet, genom att söka upp en lagom smal nisch där bolaget kunde etablera en klart ledande position. Snarare gav man sig in i ett stort getingbo. Business intelligencemarknaden domineras av mjukvarujättar som tyska SAP, amerikanska Oracle och Microsoft.

Man kan dra en parallell till Apple som utmanade mobiltelefonjättar som Nokia genom att lansera den smarta mobilen med pekskärm och erbjuda ett helt nytt perspektiv på vad en mobiltelefon ska kunna göra.

Lars Björk menar att jättarna på business intelligencemarknaden har misskött sig - och att det har banat väg för Qliktech.

"Vi såg att det fanns en enorm brist i deras erbjudanden. De hade inget användarfokus, inget av vad man kallar 'consumerization' (att professionella IT-varor mer inspireras av konsumentvaror, och därför blir mer lättanvända och intuitiva, VA:s anm.). Det ska vara så enkelt att använda Qlikview att även min mamma ska klara det, och hon är ingen datorexpert. Tiden då man satte sig i ett klassrum en vecka eller ens läste en manual för att förstå sig på ny mjukvara är över."

Märker ni att jättar som SAP och Oracle håller på att anpassa sig efter er?
"Jag tycker att det är väldigt klent i så fall. Tänk på att de har byggt upp sina organisationer och sin affärsmodell efter sina produkter. De har en väldigt konsulttung affärsidé. Det handlar också om trovärdighet: efter att ha sålt på sina kunder massor av konsulttimmar, skulle de nu plötsligt komma och säga: 'Nej förresten, det fanns ett mycket enklare sätt att göra det här på.'"

Att business intelligence-programvara traditionellt har varit tungrodd, komplicerad och inte särskilt interaktiv kanske inte har varit ett jättestort problem när det ändå bara har varit några personer i företagsledningen som ska använda rapporterna som beslutsunderlag. Men om varje säljare på fältet ska kunna använda programvaran, och kunna interagera med den för att få fram underlag för vilka kundgrupper som för tillfället ska prioriteras, krävs ett enkelt och flexibelt användargränssnitt. För Lars Björk är det närmast en värderingsfråga, och han blir extra engagerad när han pratar om värderingar.

"Det handlar om en väldigt viktig trend just nu, demokratiseringen av företagskulturen. Varför ska bara några personer i toppen ha tillgång till den här typen av programvara, tänk om den som är bäst på att använda och dra slutsatser av data finns någon annanstans i organisationen? Det handlar om att den bästa idén alltid ska vinna, oavsett vilken plats i hierarkin den person har som kläckte idén. Genom att sprida business intelligenceprogram i hela organisationen tror vi att man kan göra varje medarbetare 10-15 procent smartare i sitt arbete. Det handlar om att ta vår tids största resurs - data - och göra den tillgänglig för varje människa i organisationen."

Trots beslutet att flytta huvudkontoret till USA är Lars Björk noga med att han vill att Qliktech ska genomsyras av en svensk företagskultur. Vilken innebörd lägger han i det begreppet?

"Jag tycker att den svenska företagskulturen kännetecknas av att människor vågar uttrycka sin åsikt, att det finns en öppenhet och en självständighet. Vi har väldigt bra människor i vår verksamhet i Lund och vi ska vara stolta över våra svenska rötter. Sverige är ett starkt innovationsland och till skillnad från USA har vi inte trampat så många andra länder på tårna. Vi är okontroversiella och har ett gott renommé i världen."

Var tror du att Qliktech hade varit i dag utan beslutet att flytta huvudkontoret till USA år 2006?
"Väldigt svårt att säga, det får vi aldrig något svar på. USA står i dag för en tredjedel av vår omsättning och det är den mest konkurrensutsatta marknaden. Kan du konkurrera här kan du konkurrera överallt. Och vill du bli stor måste du tänka stort. Sedan handlar det inte om att man ska erövra hela USA på en gång, en klokare strategi är att ta landet område för område. Vi har fortfarande områden kvar som vi kan växa in i även om vi har kunder över hela landet."

En annan viktig del av företagskulturen inom Qliktech är arbetet med CSR-frågor (corporate social responsibility). Bolaget låter ett femtiotal organisationer inom humanitärt arbete, däribland Läkare utan gränser, använda Qlikview kostnadsfritt för att förbättra bland annat insamlingsrutiner. Dessutom har bolaget utlyst en tävling där den appkonstruktör som förbättrar världen mest, genom att använda Qlikview och öppna datakällor, vinner första pris, 10 000 dollar.

"Apptävlingen är kopplad till en insikt om att de bästa apparna inte byggs av oss, de byggs av människor som befinner sig närmare behovet, ett behov som vi kanske inte ens har sett. Vi vill också kunna bidra till organisationer som gör världen bättre, det är kopplat till vår kultur och något som vi ska kunna vara stolta över."

Inom kort korsar Lars Björk Atlanten på nytt, den här gången är Malawi målet. Tillsammans med en handfull medarbetare ska han cykla 400 kilometer på sex dagar och bland annat studera humanitära projekt som Qliktech har bidragit till. Att snitta på nästan sju mil om dagen i sex dagar i södra Afrika låter som en hyfsat tuff utmaning men Lars Björk tycks entreprenöriellt oförskräckt. Han har cyklat Vätternrundan (300 kilometer) fyra gånger, framhåller han.

"Möjligen undrar jag över kvaliteten på vägarna", medger han till slut.

Relaterade artiklar


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST