Styrelse utan kvinnor ekonomiskt oförsvarbart

Företag med kvinnor i styrelsen levererar högre aktiekurs, bättre avkastning på eget kapital och är mer uppmärksamma på risker. Ändå är endast 10 procent av bolagens styrelseledamöter kvinnor.

Globalt sett är endast 10 procent av bolagens styrelseledamöter kvinnor, enligt GMI Rating. Deras granskning av 4500 företag i 45 länder visar att andelen kvinnor i styrelserna förvisso ökar, men att männen ännu dominerar stort.

Missa inte: De är Näringslivets 125 mäktigaste kvinnor"

Bland industriländerna har 63,3 procent av företagen en kvinna i styrelsen och var tionde bolag har 3 kvinnor i styrelsen. I tillväxtländer är andelen lägre, 44,3 respektive 6,3 procent.

De bolag som har kvinnor i styrelsen kan inte enbart stoltsera med bättre jämställdhetssiffror även lönsamheten är bättre.

En ny studie som i veckan publicerades i "International Journal of Business Governance and Ethics" visar att kvinnor är mer benägna att samarbeta, fatta beslut utifrån fler perspektiv och att se fler möjligheter - egenskaper som är viktiga vid styrelsearbete.

Missa inte: "Om 10 år dominerar kvinnorna samhället"

Nedan presenteras ytterligare bevis på att styrelser med kvinnor presterar bättre.

1. Mellan år 2005 och 2011 steg aktiepriset på företag med minst en kvinna i styrelsen 26 procent mer än för företag med uteslutande män. Det visar en studie från Credit Suisse där företag med liknande börsvärde jämförs.

2. De 125 Fortune 500-företag med flest kvinnor i styrelsen levererade 53 procent högre avkastning på eget kapital under 2012 än de 125 företag med sämst kvinnorepresentation.

3. Företag med minst en kvinna i styrelsen löper 20 procent lägre risk för konkurs, enligt forskning från Leeds University of Business School.

4. Styrelser med minst tre kvinnor är mer benägna att följa en tydlig strategi, arbeta långsiktigt och är mer uppmärksamma på riskstyrning.

Källa: Quartz

Missa inte: Pär Boman - "Kvinnorna står för mer än hälften av vår vinst"

Relaterade artiklar