Nr. 31 - Stina Honkamaa

Namn: Stina Honkamaa

Ålder: 40

Befattning: Vd

Företag: Google & Youtube Sverige

Har etablerat sig som en av Googles starka kvinnor genom att göra Sverige till sökjättens globala utvecklingshubb, vilket bland annat gett hennes makttiteln director. Bolagets svenskutvecklade videokonferenssystem Hangouts är en av Googles framtidsprodukter.

<<Tillbaka till listan

Nästa>>