Nr. 101 - Tina Helin

Namn: Tina Helin

Ålder: 53

Befattning: Vd

Företag: Eon Gas Sverige AB

Förvaltar det naturgasnät som transporterar ut energigas till koncernens drygt 24 000 naturgaskunder. Dessutom handlar, lagrar och distribuerar hon gasol, samproducerar och uppgraderar biogas samt äger tankställen och depåer för fordongas.

<<Tillbaka till listan

Nästa>>