"Kvotering är trubbigt"

Sommaren 1989 trodde hon att hon skulle lämna Sandvik för gott. Feriejobbet var slut och 23-åriga Petra Einarsson grät hela vägen hem i bilen. Nu har hon precis tagit över vd-rummet på det gamla huvudkontoret – och förstaplatsen på Veckan Affärers lista över Näringslivets 125 mäktigaste kvinnor 2013. Del 2 av 3.

"Det resonemanget har jag aldrig hört. Den frågan får du ställa till Olof Faxander. Jag har fått ett uppdrag som vd för Sandvik Materials Technology och det går ut på att utveckla verksamheten på bästa möjliga sätt."

Att Olof Faxander skulle ta en hög risk med Petra Einarsson vid rodret för SMT känns långsökt. Petra Einarsson har varit runt på i stort sett alla jobb man kan ha inom SMT. En medarbetare uttrycker det som att man skulle kunna tro att det var meningen från första dagen att Petra Einarsson skulle bli chef för hela bolaget.

Foto: Micke Lundström

När hon haft många av de jobb man kan ha på ekonomisidan inom SMT fick hon 2007 jobbet som chef för produktområde strip. Det var ett turnarounduppdrag, en verklig utmaning och det var många som hade försökt innan.

"Tidigare hade jag suttit som kravställare, som CFO, och jag kände att det där måste man kunna göra bättre, så min dåvarande chef Peter Gossas sa 'Bra, prova själv'. Jag hade en chef som vågade satsa på mig och den tidigare produktområdeschefen skulle flytta på sig."

Enligt Peter Gossas som var Petra Einarssons chef i nio år har hon alltid varit intresserad av att bredda sig och när hon ändå hade så mycket åsikter om verksamheten föll det sig naturligt att hon också skulle få ta rollen. Tillfälligheterna visade sig lyckade. Under sina fyra år på strip lyckades Petra Einarsson vända en förlust till vinst och 2011 fick hon i uppdrag av dåvarande vd:n Jonas Gustavsson att ta över den betydligt större verksamheten inom tube.

Sedan du fick ta över strip 2007 har du gjort en spikrak karriär. Marianne Nivert har sagt att för att ha en framgångsrik karriär ska man skaffa sig en bra chef och en bra assistent. Vad är ditt bästa tips?
"En bra man, haha."

Så vad gör din man?
"Han är fastighetsmäklare, egen företagare. Men skämt åsido, det där med chefen håller jag med om, de första cheferna man har är väldigt viktiga. Men assistent, det fick jag inte förrän 2011, en suverän sådan dessutom."

Petra Einarssons karriärtips är att man ska trivas här och nu eftersom det ändå är mycket tillfälligheter som spelar in. Hon vill helst inte lyfta fram sin egen person utan är inne på att ledningsgruppen är det viktigaste. Sedan hon tog jobbet som chef för stripverksamheten 2007 har hon alltid haft ett bra team omkring sig.

"Att säga att det skulle vara chefen, assistenten eller mannen som är avgörande, det är att bagatellisera. Då blir man ju själv med ens väldigt viktig och det handlar ju inte om mig utan om teamet. Jag hade aldrig lyckats med något ensam. I min senaste ledningsgrupp har vi haft som ledord 'Gör varandra bra'. Det handlar om att man måste ha fullständigt och ömsesidigt förtroende för varandra."

På frågan hur man får ihop ett bra team säger Petra Einarsson att det är viktigt att se till helheten så man får olika perspektiv. Vi kommer osökt in på manligt och kvinnligt. Petra Einarsson verkar vara typen som hellre ser till person än till kön. Hon ser till exempel ingen generell skillnad i manligt och kvinnligt ledarskap, men sträcker sig till att det kanske finns ett manligt och ett kvinnligt perspektiv.

Utnämningen till SMT-chef verkar ha fått Petra Einarsson att fundera en del över frågan.

"Det som hänt mig nu, det enorma gensvar jag har fått efter att ha blivit chef för SMT, från unga killar och tjejer, både inom och utanför Sandvik. Det har verkligen fått mig att tänka. Om det är så otroligt att en kvinna får det här jobbet, då måste man ändå ställa sig frågan hur det är ställt med jämställdheten, för så märkvärdig är inte jag."

Hon undrar uppriktigt varför det blivit sån uppståndelse kring hennes chefsutnämning och känner att det stora gensvar hon fått på sitt nya jobb förpliktigar.

"Uppenbarligen är jag en förebild som kvinna och om jag då skulle säga att det inte är någon skillnad på män och kvinnor skulle det vara konstigt. Det är så många människor runt omkring mig som har blivit så otroligt glada och inte en enda gång har jag fått en gliring om att jag skulle ha fått jobbet för att jag är kvinna."

Foto: Micke Lundström

Är du för eller emot kvotering?
"Jag vill varken säga ja eller nej. Jag tror att kvotering kan vara ett verktyg, men man ska inte sträva efter en viss andel kvinnor bara för att. Men om man har en målbild av att vara 50 procent kvinnor för att man tror att det gynnar verksamheten då får man följa upp det kontinuerligt som vilket annat verksamhetsmål som helst. Men kvotering kan bli lite trubbigt."

När Petra Einarsson fick jobbet som chef för produktområde Strip blev det stor uppståndelse. Inte för att hon var kvinna utan för att hon var ekonom. Att som ekonom inneha en chefsbefattning för en affärsverksamhet som innefattar produktion hörde då inte till vanligheterna inom Sandvik.

"Jag har hela tiden ställts inför nya utmaningar, det är inget jag har planerat och jag har ofta tänkt, hur tror de att jag ska klara det här? Men med all den här erfarenheten i bagaget känner jag mig nu otroligt trygg i rollen som chef för SMT."

Petra Einarsson säger sig vara oerhört tacksam för den kunskapsbas som hon har byggt upp för det tar tid att lära sig SMT:s komplexa verksamhet och affär. Hon känner sig bekväm i att möta kunder i alla branscher, men samtidigt känner hon en stor vördnad inför uppdraget.

"Där ska jag sitta en dag den tanken har jag aldrig haft. I början när jag var ny och jobbade sent kunde jag ibland smyga in och titta på alla porträtt i styrelserummet där alla vd:ar sedan 1862 finns avbildade. Jag hade aldrig kunnat drömma om att det en dag skulle bli mitt konferensrum. Att jag skulle ha Göranssons gamla stol och att alla gubbarna skulle titta ner på mig."

Göran Fredrik Göransson, kallad Konsuln, grundade 1861 Högbo Stål & Jernwerk och Sandviken grundades år 1862 i samband med att det som sedermera skulle bli järnverket började anläggas. När Sandviks huvudkontor flyttade till Stockholm fick ledningen för SMT ta över den anrika byggnad där Sandviks huvudkontor legat. Sandvik är ett bolag med många och långa traditioner.

Och enligt Petra Einarsson är det viktigt att hålla fast vid traditionerna, att till exempel hålla en viss nivå på middagarna. Hon till och med ställer sig upp för att förklara vad hon menar.

"Man betalar x procent mer för våra produkter, varför gör man det, jo, för att det är Sandvik, för att det är bättre kvalité men också för traditionen. Traditioner är viktiga. "

Sista delen: "Vår affärsidé är att hela tiden ligga steget före"