Robert Andreen upptaxerades med 298 miljoner Fotograf: Robert Henriksson

"Skatteverkets korståg mot riskkapitalet saknar lagstöd"

Skatteverkets korståg mot riskkapitalisterna strider mot gällande lagstiftning och är ett stort samhällsekonomiskt hot, skriver professor Sven-Olof Lodin, professor i finansrätt vid Stockholms Universitet.

Efter en granskning av riskkapital-branschen valde Skatteverket att upptaxera ett stort antal riskkapitalister. Exempelvis upptaxerades 34 nyckelpersoner vid IK Invest och Nordic Capital med totalt 2,6 miljarder kronor.

Agerandet kritiseras nu av professor Sven-Olof Lodin som på dagens DN Debatt skriver att Skatteverket agerat i strid mot gällande lagstiftning.

Fokus för Skatteverkets granskning har varit riskkapitalbolagens beskattning av så kallad carried interest , en vinstdelning som direktörer och nyckelpersoner på bolagen får del av efter framgångsrika bolagsförsäljningar.

Sven-Olof Lodin skriver i sin debattartikel att de ersättningar som Skatteverket har upptaxerat inte alls bör betraktas som carried interest , och menar att Skatteverket därmed avviker från den ekonomiska och juridiska verklighet som den skatterättsliga bedömningen är bunden av.

Skatteverkets agerande gör att det blir i det närmaste omöjligt att i framtiden bedriva riskkapitalverksamhet i Sverige , menar Lodin.

Enligt honom står riskkapitalfonderna för 30 procent av allt utländskt kapital som årligen investeras i Sverige. Därför är frågan om beskattning av riskkapitalisternas inkomster inte enbart av intresse för sksattespecialister, utan av stor samhällsekonomisk betydelse , skriver Sven-Olof Lodin..

Relaterade artiklar


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST