Välj rätt isolermaterial

Idag finns ett stort utbud av isoleringsmaterial som är anpassat för olika områden i ett hus. Här beskriver vi de vanligaste materialen, vilka egenskaper de har och hur de bör användas.

Isolermaterial kan bestå av lösull som sprutas in i väggar och i vindsutrymmen, isolermattor som rullas ut på bjälklag och isolerskivor som skruvas fast i tak och grunder.

Vissa material ska kombineras med tätskikt och luftspalt, medan andra ska andas . Ibland behövs en fackman för rätt hantering, i andra fall är materialet anpassat för att du ska kunna göra jobbet själv. Här är de vanligaste materialen.

Träfiber (Cellulosa)

Träfiberisolering som torv, sågspån och kutterspån är organiska isolermaterial som fortfarande används, främst i äldre hus. Utöver dessa finns modernare material som till exempel cellulosafiber i form av lösull eller isolerskivor och fibercementskivor. Cellulosaisolering innehåller returpapp eller träfiber uppblandat med tillsatser för att få bättre resistens mot mögel.

Tillämpning: Främst för vindbjälklag, tak och väggar. Passar för diffusionsöppna konstruktioner utan plastfolie.

Fördelar: Miljövänligt och lätt att återvinna.

Nackdelar: Varierande isolerförmåga, beroende på typ. Sämre brandsäkerhet och något dyrare än mineralull.


Tänk på! Cellulosa kan andas , vilket är fördelaktigt i områden där temperatur och fuktbelastning varierar kraftigt. Samtidigt finns det högre risk att materialet angrips av mögel.
Exempel på produkter: Thermocell, iCell, Ekofiber.

Mineralull


Beskrivning: Mineralull är ett oorganiskt isolermaterial och förekommer både i form av lösull, mattor och skivor. Mineralull kan antingen bestå av glasull eller stenull. Isoleringsvärdet är relativt likvärdigt hos dessa material, liksom förmågan att skydda mot buller och brand. Ur brandskyddssynpunkt är dock stenull absolut säkrast.

Tillämpning: Glasullen används främst i väggar, tak och bjälklag och är mycket smidigt att hantera. Stenullen tål högre belastningar och används därför oftare som mark- och takisolering, i betongelement och putsade väggar.

Fördelar: Bra isolerförmåga, brandsäkert och står emot fukt och mögel. Prisvärt.

Nackdelar: Kan innehålla kemikalier och är svårt att återvinna, samt är riskfyllt vid hantering.

Tänk på! Mineralull kan inte ta åt sig fukt, vilket å andra sidan kan medföra att fukten istället ansamlas i omkringliggande byggmaterial.

Exempel på produkter:
Isover, Paroc, Rockwool.

Cellplast

Beskrivning: Cellplast, även kallat frigolitisolering, är ett isolermaterial som blivit allt mer populärt på senare år. Materialet levereras som skivor och är enkelt att hantera, genom att man skruvar fast skivorna bit-för-bit i konstruktionen.

Tillämpning:
Används främst i fasader, grunder och yttertak.

Fördelar:
Bra isolerförmåga, tål hög belastning och är inte fukt- och mögelkänsligt. Lätt och ofarligt att hantera.

Nackdelar:
Materialet är oljebaserat och därför inte optimalt ur miljösynpunkt. Ej brandtåligt och relativt dyrt.

Tänk på!
På grund av låg brandtålighet ska materialet inte användas i närheten av eldningsanläggningar eller andra områden som är utsatta för hög temperatur.

Exempel på produkter:
ThermiSol, Finja AB.

Polyuretan

Beskrivning:
Är ett nygammalt isolermaterial som numera marknadsförs i olika format och appliceringar.

Tillämpning:
Materialet har i stort sett samma isolerförmåga som mineralull, men med halva tjockleken och passar därför trånga utrymmen som fasad, golv och krypgrunder.

Fördelar:
Materialet är enligt tester mycket tåligt mot fukt, mögel och brand.

Nackdelar:
Dyrare än konventionella isolermaterial.

Exempel på produkter: SPU

Skumglas (foamglas)

Beskrivning:
Är ett material, framställt av glasavfall.

Tillämpning
: Används framför allt för isolering av grunder, ytterisolering av källarväggar samt för isolering av platta och växtklädda tak.

Fördelar:
Materialet är inte fuktgenomsläppligt, kan inte brinna och är tryckmotståndigt.

Nackdelar:
Vid tillverkning går det åt mycket energi, vilket är negativt ur miljösynpunkt.

Exempel på produkter: Hasopor

Ekologisk isolering

Beskrivning: Vanliga material i denna kategori är hampa, linfiber, fårull och halm.

Tillämpning:
Förekommer främst i ekologiskt inriktade byggen.

Fördelar: Materialen kännetecknas ofta av att de är fuktgenomsläppliga, har goda miljöegenskaper och är förnyelsebara.

Nackdelar:
Materialen är i regel dyrare vilket kan begränsa användningsområdet. Lin är dock vanligt förekommande vid drevning av fönster- och dörrkarmar.

Exempel på produkter:
Nordic Naturfiber, Thermofloc, Swefab.


Fakta/Vilket tätskikt ska jag använda?
Principen är att icke-organiska material brukar kombineras med en ångspärr (plastfolie), medan organiska material kombineras med en ångbroms (vindpapp/duk).

Vindpapp har du på isoleringens kalla sida (utanför) och plastfolie har du på den varma sidan (insidan). Plasten hindrar varm fuktig luft att tränga igenom till konstruktionen, medan vindpappen hindrar ytvatten och vind att tränga in från utsidan.

Ett nytt alternativ till plastfolie är en Goretex -liknande duk som gör det svårare för fukten att komma in i väggen än att komma ut ur väggen. Materialet brukar levereras på rulle och kan beställas på välsorterade byggvaruhus.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.