Borg: "Sverige i besvärligt läge"

Nedåtriskerna mot svensk ekonomi består och har förstärkts sedan regeringen tog fram sin budget för 2013.

Det sade finansminister Anders Borg vid ett SNS-seminarium om det ekonomiska läget på tisdagen.

Han sade att Sverige befinner sig i ett besvärligt lägre där vi kommer att få se en nedgång för industri och export, men det är svårt att bedöma hur djup och lång nedgången blir och hur mycket den kommer att påverka svensk ekonomi.

Finansministern sade att regeringen kommer med en ny prognos före jul, men konstaterade att andra prognosmakare, som Riksbanken, räknar med lägre tillväxt nästa år och indikerar att vi är i en uppbromsning, men inte som 2008.

I höstbudgeten, från den 20 september, spådde regeringen en BNP-tillväxt på 1,6 procent i år och 2,7 procent nästa år.

Han noterade att bland annat detaljhandeln här hemma håller emot och att intäkterna hittills kommit in i linje med regeringens prognoser, vilket hänger samman med att arbetsmarknaden "hållit sig uppe". Han sade att Sverige är i en stark position och har kunnat lägga en stark budget som försöker stabilisera ekonomin.

Han betonade att regeringen redan tidigare i höstas såg att nedåtriskerna övervägde och det därför var rätt att ta i lite mer. Samtidigt är det viktigt att vara försiktig.

Han sade att Sverige fortsatt har så pass starka offentliga finanser att vi kan överväga åtgärder, men vi är inte i ett läge där regeringen i nuläget ser behov av några krisåtgärder.

"Det är centralt att vi inte behöver kasta om den ekonomiska politiken om ett eller två år för att vi har tagit i för mycket", sade Anders Borg.

Den globala konjunkturen bromsar in, den stora osäkerhetsfaktorn är fortsatt läget i euroområdet och återhämtningen där väntas dröja, sade han och tillade att en del starka länder behöver bidra till att stötta konjunkturen i Europa.

Han sade vidare att penningpolitiken sannolikt måste vara expansiv under en rätt lång tid framöver.

Anders Borg sade att vi nog får utgå från att kronan inte kommer att försvagas som i tidigare lågkonjunkturer, eftersom kronan får stöd av starka offentliga finanser, men också av att hushållens skulder är så höga att Riksbanken bedömer att de måste vara försiktiga.

Han sade att finansdepartementets prognosarbete skiljer sig från andra prognosmakares situation eftersom arbetet till stor del består i att samla in uppgifter från myndigheter och sedan bedöma hur ekonomin påverkas.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST