Nauen utanför Berlin. Fotograf: Ferdinand Ostrop/AP

Tysk omställning hot och möjlighet

Efter Angela Merkels beslut att fasa ut kärnkraften råder kaos i den tyska energibranschen.

När Tysklands stora energiomställning, Die Energiewende, trumfades igenom stod de förnybara energikällorna för 20 procent av landets elproduktion. År 2020 är det tänkt att andelen ska ökas till 35 procent, för att år 2050 vara hela 80 procent, samtidigt som koldioxidutsläppen ska ha minskats med minst 80 procent.

Under mellantiden är den stora frågan hur det energigap som kärnkraften lämnat efter sig ska fyllas. De kvarvarande energislagen lobbar nu hårt för att säkra största möjliga del av kakan. Vind ställs mot sol, gas mot kol det råder ett allas krig mot alla.

Die Energiewende är ett oundvikligt projekt som på längre sikt kan bli bra för ekonomin. Det menar Andreas Löschel, ordförande i en expertkommission som den tyska regeringen tillsatt för att få en kritisk granskning av sin energiomvandling.

I december ska kommissionen avge sin första rapport, men den sakliga ekonomiprofessorn från Heidelberg pekar redan nu ut det som han tycker är projektets största utmaning.

Att anpassa den förnybara energins tillväxt till elnätets utbyggnad. Om vi kan få de här två att gå hand i hand kan vi skapa ett stabilt och pålitligt energisystem , säger han.

Balans och stabilitet är också en förutsättning för att skapa förtroende hos konsumenterna som börjat knorra alltmer över de stigande elpriserna.

Det här är mer ett kostnadskrävande projekt än ett inkomstbringande. Något som förhoppningsvis kommer att förändras med tiden. Problemet blir att övertyga folk om att den första bördan är värd att bära för att få tillbaka mer senare , säger Andreas Löschel.

Inhemska och utländska investerare är en annan tvivlande grupp som man snabbt måste vinna över för att die Energiewende ska bli framgångsrik.

Just nu borde det finnas tillräckligt med incitament för att investera i nätutbyggnaden och den havsbaserade vindkraften. Avkastningen ligger någonstans runt 10 procent. Därför ser vi också nya investerare som går in i de här marknaderna, exempelvis försäkringsjättar som Allianz och Munich Re , säger han.

Andreas Löschel är övertygad om att Tyskland ska klara av de inledande problemen och så småningom uppnå avsikten med Die Energiewende.

Framöver kommer de traditionella energibränslena att bli allt dyrare. Då kommer vi, vare sig vi vill det eller inte, ändå att bli tvungna att skifta över till mer effektiva och klimatvänliga källor. Det är därför ett bra och nödvändigt mål som regeringen nu satt upp , säger han.

 

Läs ett reportage om energiomställningen i Tyskland i VA Hållbarhet

Prenumerera på VA Hållbarhet


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST