Från vänster: Lena Olving, Caroline af Ugglas, Annika Elias, Hans Börsvik, Camilla Wagner och Mernosh Saatchi. Fotograf: Helene Liljefors

Börsvik: "Mål ger fler kvinnliga chefer"

Sätta mål, mäta och följa upp. Det är vd Hans Börsviks recept för jämställdhetsutvecklingen på revisionsjätten PwC. På så vis har de tagit antalet kundansvariga kvinnliga chefer från 25 till 43 procent på ett par år.

I styrelser är det inte svårt. Det är bara att utse , säger han.

Caroline af Ugglas, ägaransvarig och aktiechef på Skandia Liv, hävdar att problemet är viljan:

Det finns ett ideologiskt motstånd mot att ta in kvinnor , säger hon, och önskar att jämställdhetsdebatten var något mer pragmatisk ur lönsamhets- och talangperspektiv.

Det är olyckligt att frågan blivit så polariserad när man ser att det här funkar. Det ska inte vara en politisk domän.

Både på styrelsenivå bland börsbolagen och tjänstemannanivå har jämställdhetsutvecklingen i näringslivet avstannat. När man närmar sig en gräns på 25 procent blir det plötsligt svårare att komma vidare.

Saab satte 2008 sitt mål om 30 procent kvinnor på lönesättande chefspositioner. Nu har bolaget gått från 14 procent 2008 till 21 procnet. Men där har de stått still i något år.

Vi har fastnat och jag har inget bra svar på varför , säger Lena Olving, vice vd på Saab, som var värd för seminariet.

Hon tycker att det är viktigt att inte lägga ansvaret för jämställdheten på männen.

Vi kvinnor måste ta större ansvar för att sälja in oss. Det gör vi inte idag .

Hon håller med Hans Börsvik om att strategin för att åstadkomma förändring är densamma som i all företagsutveckling: sätta mål, mäta och följa upp, följa upp, följa upp. Hon håller också med Caroline af Ugglas om att det i grunden är ett attitydproblem:

Män är rädda för att släppa makt och kvinnor för att säga att de vill ha makt. Vi måste älska olika. Det skapar dynamik.

Det stämmer, vittnade Mernosh Saatshi, grundare av kommunikationsbyrån Humblestorm, om:

Vi var många kvinnor men köpte ett litet bolag och fick in killar. Det blev en mycket intressantare dynamik. Det är ur olikheter innovation skapas.

Annika Elias, ordförande för chefsorganisationen Ledarna, blev den som satte foten i golvet, tog bladet från munnen och satte fingret på kärnfrågan:  Det handlar om en maktkamp. Hon tycker hela jämställdhetsfrågan i näringslivet behandlas med en förvånande naivitet. Egentligen är det mycket enkelt:

Man vill inte bli av med sin makt. Om några ska komma in betyder det att några måste gå. Ingen vill släppa sin makt .