Fotograf: Felipe Dana/Scanpix

Näringslivet skippar Riomötet

Tunga investerare lobbar för obligatorisk hållbarhetsrapportering och biståndsminister Gunilla Carlsson hoppas på bättre samverkan. Men intresset är ljummet från det svenska näringslivet att delta i den stora hållbarhetskonferensen Rio+20.

Temat för konferensen den 20-22 juni är grön ekonomi och fattigdomsbekämpning. Dessutom är det institutionella ramverket en viktig punkt på agendan, det vill säga hur FN-systemet och andra ramverk kan stärkas för att driva hållbarhetsarbetet framåt.

Ett av flera svenska företag som kommer att vara på plats i Rio de Janeiro är Ericsson. Den svenska telekomjätten är bland annat medarrangör till Rio+Social, ett av många kringarrangemang. Det handlar om nya mediers roll för en hållbar utveckling. Ericsson vill förstås särskilt lyfta fram informations- och kommunikationsteknik (ICT) i sammanhanget.

Vi upplever att det är en låg medvetandegrad om vilken roll bredband och ICT kan spela i relation till hållbarhetsfrågor. Vi vill höja medvetandenivån, bland beslutsfattare , säger Elaine Weidman-Grunewald, hållbarhets- och CSR-ansvarig på Ericsson.

Andra svenska företag som kommer att finnas på plats är H&M, Scania, Saab och Sweco. Det blir sannolikt många fler, inte minst eftersom det finns över 200 svenska företag med dotterbolag i Brasilien.

Men förväntningarna lågt ställda på många håll. Detta inte minst efter Köpenhamnsmötet 2009, där världens ledare misslyckades med att komma överens om nya globala klimatmål.

Maria Sunér Fleming, ansvarig för energi- och klimatfrågor vid Svenskt Näringsliv menar dessutom att intresset från svenska företag att delta är ganska svalt. Hon tror att en bidragande orsak kan vara att det har varit oklart hur mötet ska gå till, på vilket sätt näringslivet får en roll i mötet och vilket tillträde man får till olika förhandlingsrum.

De signaler jag fått från företag är att det är svårt att tydliggöra syftet med att delta.

Den svenska regeringen har uttryckt förhoppningar om att Rio+20 ska leda till tydliga politiska åtaganden och mål. Biståndsminister Gunilla Carlsson, som är ansvarig minister för hållbar utveckling, är optimistisk till potentialen i mötet, också från näringslivets perspektiv.

Min bedömning är att Rio+20 kommer att skicka en mycket tydlig signal om hur angeläget det är hitta lösningar och att regeringar behöver bli bättre på att samverka med näringslivet. Jag hoppas att det medför att det blir enklare för företag att närma sig regeringar och FN-systemet för att bidra med deras expertis och erfarenhet.

Gunilla Carlsson menar att näringsliv och regering kan komplettera varandra.

Genom biståndet och FN finns en ofta djup erfarenhet och kunskap om var problemen och behoven finns men det är företag och inte stater som kan bidra med att hitta de bästa och mest effektiva lösningarna.

Hon fortsätter:

De nya och dynamiska marknader som växer fram bland annat i Afrika, kopplat till behoven av lösningar för hållbar utveckling och fattiga människors behov och köpkraft, borde vara en framtidsfråga för svenska företag. Vi har mycket erfarenhet och kunskap att bidra med. Inte minst kring miljöteknik och hållbara städer, vilket vi kommer att visa upp i Rio de Janeiro.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST