Fotograf: JanErik Henriksson/Scanpix.

Tjäna på åldringsboomen

När Fredrik Reinfeldt i samband med ett storpolitiskt toppmöte i Stockholm lanserade idén om att svenskarna ska vara beredda att arbeta tills vi blir 75 år möttes det med upprörda reaktioner.

Men för alla som följer befolkningsutvecklingen var det långt ifrån överraskande. Politiker i hela västvärlden oroas över hur välfärden ska klara trycket när det stora köttberget , som Pär Nuder kallade den stora 40-talistgenerationen, går i pension.

En fråga är hur länder ska klara sina pensionsåtaganden. Men en minst lika stor utmaning är att behovet av vård och omsorg kommer att explodera.

Att andelen äldre snabbt växer är det ingen som ifrågasätter. En mer oklar fråga är hur deras behov av vård och omsorg ska finansieras när allt färre förvärvsarbetande tvingas ta hand om allt fler.

Peje Emilsson är en entreprenör med erkänt välutvecklad näsa för trender. Nu startar han en verksamhet inom boende och omsorg för äldre under namnet Silver Life. Han tror på en trend där de nya seniorerna kommer att betala delar av sin egen äldrevård, skatteunderlaget kommer inte att räcka för att möta alla framtida krav och förväntningar.

Jag tror på en utveckling i äldreomsorgen som liknar den som svenska skolan gått igenom, där skattepengar kopplas till eget val. En trolig utveckling på sikt är att det blir en äldrepeng som fungerar som skolpengen. Äldre och anhöriga kan då välja, och välja bort. Det skulle föra in innovation i verksamheten, som kan möta 40-talisternas ökade krav på kvalitet och personligt utformad vård , säger Peje Emilsson.

Fem svenska kommuner har redan infört en lag om valfrihet inom äldreboende. Det är dessa kommuner som Silver Life i en första fas riktar in sig på.

Många kommuner använder i dag upphandlingar för att pressa kostnader vilket slår på kvaliteten. Där kommer Silver Life inte att vara med. Vi förhandlar nu med byggbolag och kommuner som tror på valfrihet med sikte på att öppna vårt första livsboende i Stockholmsområdet 2014 , säger Peje Emilsson.

Relaterade artiklar


Nyhetsbrevet för det nya näringslivet:

Kalendarium

För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.