Handelsbanken missar inte potential

Handelsbanken har kommit långt med jämställdheten och har attraktiva förmåner och karriärsprogram. "Det skulle kännas konstigt att arbeta i ett företag där man inte tog vara på hälften av sin potential", säger vd Pär Boman.

Av Handelsbankens heltidsanställda är 40 procent kvinnor. Banken har 42 procent kvinnliga chefer. I toppen tunnas det visserligen ut, men koncernledningen består ändå av mer än 25 procent kvinnor.

Ingen skillnad finns i fördelningen av dem som har extra trygghet, såsom extra pensionsinsättning och privat sjukförsäkring. Det finns också en kommitté för arbetsmiljöfrågor, där livspusselfrågor ingår, liksom särskilda mentorsprogram och chefsutbildningar för kvinnor.

Pär Boman, vd, är nöjd med hur banken presterar i undersökningen:

Samtidigt känns det lite omodernt att vi fortfarande måste ställa oss de här frågorna i Sverige år 2012 , säger han.

Han ser Handelsbankens långa tradition i decentraliserat arbete och maktkultur som en grundplåt för kulturen i Handelsbanken, så även för jämställhetsarbetet. Den bygger på en tilltro och respekt för den enskilde individen och det gäller både mot kund och medarbetare.

Såväl erfarenhet som forskning visar att detta är en fråga där högsta chefens inställning är avgörande för hur den behandlas av resten av organisationen. Hur agerar du i detta arbetet?

Genom att hela tiden försöka hålla frågan högt på dagordningen. Det tänker jag göra så länge det behövs. Egentligen tycker jag ju att den här frågan borde varit avklarad för länge sedan.

Många delar säkert Pär Bomans åsikt i det, men nu är det som det är: vi har inte kommit längre än hit i det svenska näringslivet. Och det är också det som gjort att Handelsbanken satt extra fokus på frågan de senaste fem åren.

Ja, vi inte hade kommit tillräckligt långt, helt enkelt. Trots alla de åtgärder vi genomfört såg vi fortfarande att alla skickliga kvinnor i banken inte alltid fick de möjligheter de förtjänade , säger Pär Boman.

Upplysning och utbildning på höjden och längden, tvären och bredden är Handelsbankens medicin för att råda bot på problemet. I samarbete med genusforskare har de utbildat bankledning, personalchefer och chefer i ledningsgrupper i genuskunskap.

Vi går nu vidare och kommer att utbilda alla chefer och medarbetare. Vi har också bildat ett samarbetsorgan med de fackliga organisationerna där vi träffas och diskuterar hur kan vi bli bättre på jämställdhet , säger Pär Boman.

Han vill inte ge tips och råd till andra utan tycker att varje vd vet bäst hur de ska driva sitt företag:

Förutsättningarna och vägarna till förändring är olika i alla företag.

I ett storföretag som Handelsbanken råder det inte precis brist på mätmetoder och uppföljningssystem för att utveckla bankens arbete, säger Pär Boman:

I vår decentraliserade organisation är den interna debatten frisk, öppen och väldigt konstruktiv. Men det är klart att ett utifrån-perspektiv ger ytterligare bidrag i dessa diskussioner.