Betsson förvärvar Betsafe

Betsson köper Betsafe, ett privat spelbolag baserat på Malta, med verksamhet och kunder primärt i Norden.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Betsafe hade under bokföringsåret 2010/2011 intäkter om 33,4 miljoner euro, motsvarande en tillväxt på 119 procent, och ett rörelseresultat om 6,9 miljoner euro.

Under mars 2011 uppgick antalet betalande kunder till 84 000 och antalet anställda till 148.

"Utöver det tillförda resultatet bedöms synergifördelar komma att uppnås, exempelvis genom integration av plattformar och leverantörskontrakt", skriver Betsson.

Betsson betalar initialt en köpeskilling om 32,5 miljoner euro, varav cirka hälften kontanta medel och andra hälften i Betsson-aktier.

Köpeskillingen motsvarar därmed 4,7 gånger ebit under de senaste 12 månaderna.

Utöver ovan nämnda köpeskilling kan det tillkomma tilläggsköpeskilling baserat på förvärvets och integrationens utveckling under 2011. Total tilläggsköpeskilling kan komma att uppgå till högst 27,5 miljoner euro, vilket innebär att den totala köpeskillingen kan komma att uppgå till högst 60 miljoner euro.

Givet att resultatet av förvärvet leder till att full tilläggsköpeskilling betalas bedöms total köpeskilling komma att motsvara 5-6 gånger ebit för 2011 för den förvärvade verksamheten.

Betsson äger rätt att välja om eventuella tilläggsköpeskillingar skall betalas kontant eller med egna aktier till då rådande marknadspris.

Betsson köper Betsafe av ett antal privatpersoner, varav flera är grundare och anställda i bolaget.

"Den här affären skapar växtkraft. Vi blir starkare i Norden och vi får en ännu starkare organisation. Vi kopplar samman kompetens från två lönsamma bolag som var för sig har visat hur man tar marknadsandelar i en starkt konkurrensutsatt marknad", kommenterar Pontus Lindwall, vd i Betsson.

Direkt


Nyhetsbrevet för det nya näringslivet:

Kalendarium

För dig som prenumerant

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.