Dyrt med välutbildade hemmafruar

27 procent. Så mycket skulle EU:s BNP öka om kvinnor yrkesarbetade i samma utsträckning som män, skriver Birgitta Ohlsson, EU- och demokratiminister, i en debattartikel.

I den globala konkurrensen har EU inte råd att ha världens bäst utbildade hemmafruar. Miljoner kvinnor i EU kan inte arbeta alls, eller så mycket som de skulle vilja, på grund av att de tvingas ta ansvaret för hem, barn och ofta åldrande släktingar.

Europas kvinnor är välutbildade, fler kvinnor än män studerar. Närmare 60 procent av alla universitetsexamina i EU tas ut av kvinnor och över 40 procent av de som disputerar i unionen är kvinnor. Men endast 60 procent av unionens kvinnor i förvärvsarbetande ålder har ett jobb och i vissa länder är siffran lägre än 50 procent. På Malta arbetar färre än fyra av tio kvinnor. Män tjänar nära 20 procent mer än kvinnor i EU och fyra gånger så många kvinnor som män jobbar deltid. Detta påverkar framtida pension och begränsar kvinnors ekonomiska självständighet.

Att kvinnors vilja att arbeta inte tas till vara fullt ut är inte endast en fråga för individen. Unionens BNP skulle kunna öka med hela 27 procent om kvinnor jobbade i lika stor utsträckning som män i EU, visar en forskningsrapport från Umeå universitet.

Alliansregeringen kräver att mäns och kvinnors sysselsättning ska vara minst 75 procent i EU. Vi är stolta över att vi har lyckats övertyga regeringarna i EU:s medlemsländer och det är nu ett gemensamt mål i unionens nya tillväxtstrategi EU2020. Fler kvinnor i arbete innebär högre BNP och därmed högre skatteintäkter. Potentialen är som störst i de länder där kvinnor har låg sysselsättningsgrad.

Fler regeringar i EU måste inse att brist på jämställdhet har ett ekonomiskt pris, för det egna landet men också för unionen. Fler kvinnor på arbetsmarknaden ökar ekonomins förmåga att växa i en kommande återhämtning och bidrar till att stärka de offentliga finanserna på lång sikt. Högre sammantagen sysselsättningsgrad är en nyckel till att hantera den åldrande befolkningen i EU, med allt färre som ska försörja allt fler.

Att kvinnor deltar i lägre grad på arbetsmarknaden än män hänger samman med att vi fortfarande har ett könsuppdelat Europa där kvinnor tar ansvaret för barn och hushållsarbete. Tyska kvinnor lägger nästa 80 procent mer tid på obetalt hushållsarbete än tyska män. Välfärden är en viktig förklaringarna till varför kvinnor i Sverige deltar i högre grad på arbetsmarknaden än i många andra länder.

Familjepolitiken är bedrövlig på många håll i EU. I flera av EU:s medlemsländer erbjuds inte barn under tre år barnomsorg. Många kvinnor i EU väljer i dag bort barn helt och satsar på karriären eller så ger man upp den när barnen föds. Italien är ett tydligt exempel, mindre än två procent av italienska chefer är gifta kvinnor med barn.
Äldreomsorgen är också ofta dåligt utbyggd, vilket medför att kvinnor känner krav på att ta hand om åldrande släktingar. Sambeskattning, som hämmar kvinnligt förvärvsarbete, finns kvar i åtskilliga länder.

EU har uttalade mål om att kvinnor och män skall ha samma möjligheter att förena arbetsliv, privatliv och familjeliv. Det är en angelägen utmaning för EU:s konkurrenskraft att fler kvinnor kommer i arbete. Europas politiker måste montera ner glastaket över kvinnors kompetens.

Birgitta Ohlsson, EU- och demokratiminister