Rikast– men inte generösast


Rikast - men inte generösast

Sveriges miljardärer och storföretag skänker mer och mer till välgörenhet. Men i en internationell jämförelse ger de bort småpengar.

När Veckans Affärer 2004 listade Sveriges hundra rikaste privatpersoner fick det blodet att koka på en 78-årig smålänning, född i Agunnaryd men sedan ett tjugotal år bosatt i Schweiz.

Ingvar Kamprad hade lagt över sitt ägande i den internationella möbeljätten på en holländsk stiftelse. Ändå hävdade VA (och gör så än i dag) att Ingvar Kamprad personligen är den egentliga ägaren till bolaget. Men inte nog med det, för en svag dollar och en stark krona gjorde inte bara Kamprad till Sveriges utan världens rikaste person. Med ett uppskattat värde av Ikea på 53 miljarder dollar hamnade Kamprad före självaste Bill Gates, vars förmögenhet uppgick till 47 miljarder dollar.

Ikeas grundare må vara rikast, men Microsofts grundare är avgjort generösast. 1994 grundade Bill Gates tillsammans med sin fru Melinda stiftelsen The Gates Foundation för att förbättra hälsovården och minska barnadödligheten i världens fattiga länder. Sedan dess har stiftelsen donerat 22,8 miljarder kronor till att förebygga aids, malariavaccin, fattigdomsbekämpning, mikrolån och hållbar utveckling i tredje världen.

Bill Gates är i gott sällskap. CNN-grundaren Ted Turner, Berkshire Hathaways Warren Buffett, Oracles Larry Ellison, Dreamworks David Geffen, Ebays Bill Knight, Intels Gordon Moore alla har de donerat miljarder till välgörande ändamål. Nyligen gick Buffett och Gates ut offentligt och uppmanade världens rikaste att dela med sig av hälften av sina förmögenheter till världens fattiga.

Även Ikea och Kamprad donerar miljardbelopp till fattigdomsbekämpning och miljöarbete. Ikea Social Initiative är Unicefs största enskilda bidragsgivare och har på fem år skänkt 1,6 miljarder kronor till organisationen. Förra året gav möbeljätten 420 miljoner kronor till ett hälsoprojekt för kvinnor och barn i den indiska delstaten Uttar Pradesh. Men i jämförelse med sina amerikanska miljardärskolleger är Kamprad en blygsam filantrop.

Salig Alfred Nobel får ursäkta, men i Sverige är givarkulturen underutvecklad. Välgörenhet har inte alltid varit politiskt korrekt. Att hjälpa nödställda människor eller bidra till samhällets utveckling har varit statens uppgift. En annan inte helt oviktig skillnad är den skattetekniska aspekten på donationer. I USA är donationer avdragsgilla från skatt. I Sverige måste gåvan vara till konkret nytta för mottagaren. Men saker och ting förändras.

Jag upplever att det skett en attitydförändring. I dag är det mer accepterat att förmögna privatpersoner donerar pengar och sedan berättar offentligt att de vill göra skillnad , säger Anna Ryott, generalsekreterare på SOS Barnbyar.

Förra året hade SOS Barnbyars svenska verksamhet 220 miljoner kronor i intäkter. Majoriteten av omsättningen kom från fadderverksamhet, men 32,1 miljoner kom från företagsdonationer och 19,2 miljoner från privatpersoner. På tio år har organisationens intäkter nästa tredubblats och bidragen från företag gått från 2 till 32 miljoner årligen. Anna Ryott beskriver det som en internationell givartrend som först anammats av den breda allmänheten och nu nått näringsliv och förmögna privatpersoner.

Utvecklingen går åt rätt håll, men generellt tycker jag att vi i näringslivet borde bli mycket bättre på att dela med oss , säger Robert af Jochnick, styrelseordförande och grundare till kosmetikaföretaget Oriflame.

Tillsammans med sin bror Jonas har Robert af Jochnick satt upp stiftelsen af Jochnick Foundation i Holland. Stiftelsen äger 10 procent av aktierna Oriflame och är därmed bolagets största enskilda aktieägare.

Stiftelsen har sedan starten donerat motsvarande 190 miljoner kronor till välgörenhetsprojekt både här i Sverige och i tredje världen. I dag har stiftelsen 33 åtaganden i länder som Haiti, Guatemala, Indonesien, Sri Lanka, Etiopien och Uganda samtidigt som man stöttar Ersta diakoni, Centrum för rättvisa och KI i Sverige. Den röda tråden är att stödja utsatta kvinnor, ungdomar och barn.

För oss finns det en naturlig koppling mellan dem vi vill hjälpa och Oriflames verksamhet. Vi har 3,5 miljoner återförsäljare i 62 länder. 98 procent av dem är kvinnor som vill höja levnadsstandarden för sig och sina barn , säger Robert af Jochnick.

För bröderna af Jochnick är stiftelsedonationen också ett sätt att förena välgörenhet med ägarmakt. Genom att lägga över 10 procent av ägandet i stiftelsen, där Robert af Jochnick också är styrelseordförande, säkras det långsiktiga ägandet samtidigt som avkastningen på aktierna gör nytta i fattiga länder.

Även H&M:s storägare familjen Persson har valt en lösning där man lagt över aktier i en stiftelse där avkastningen går till välgörande ändamål. Familjen Erling Perssons stiftelse har tre ändamål: att främja vetenskaplig forskning, stödja undervisning och utbildning samt främja vård och uppfostran av barn.

Stiftelsen har sitt ursprung i två donationer från Stefan Persson 1999 donerades 211 miljoner och 2004 611 miljoner. I dag finns cirka 1 miljard kronor i stiftelseportföljen och hittills har man delat ut 530 miljoner kronor. Merparten har gått till diabetesforskning kring vid Karolinska institutet (Ki). Men stiftelsen har också donerat 168 miljoner till Stockholm School of Entrepreneurship, 37,5 miljoner till Handelshögskolan och 350 miljoner till KI:s nya aula. Stefan Perssons ägande i H&M uppgår till 136 miljarder kronor och i år lyfte han 4,8 miljarder i utdelning. Samtidigt donerade han 300 nya miljoner kronor till stiftelsen.

Stiftelsens ändamål är allmänt formulerade. I huvudsak är det dit familjen Perssons donationer går , säger Hans Mertzig, rådgivare till familjen Perssons förvaltningsbolag Ramsbury.

Familjerna Persson, Kamprad och Wallenberg donerar mycket pengar i reda tal. Men ställt i relation till deras förmögenheter är inte generositeten lika imponerande.

Imponerar gör däremot en finansdoldis vid namn Göran Gustafsson. Han föddes 1919 i Norrbotten och avled 2003 i Stockholm. Han var skogs- och vägarbetare, började handla med skor men gick snart över till skog, virke och fastigheter. 1991 köpte han auktionshuset Bukowskis som efter hans död såldes till familjen Lundin för 305 miljoner kronor.

1986 skänkte Gustafsson 136 miljoner kronor till en stiftelse för främjande av grundforskning vid Uppsala universitet och Kungliga Tekniska högskolan (KTH) i Stockholm. Tre år senare donerades ytterligare 270 miljoner kronor. I dag uppgår värdet av Gustafssons donationer till 1,9 miljarder och sedan starten har stiftelserna betalat ut 520 miljoner kronor till Uppsala universitet, KTH och Kungliga Vetenskapsakademien.

Göran Gustafsson hade själv ingen akademisk utbildning, men han var mycket intresserad av teknisk och naturvetenskaplig forskning , säger Marianne Grinndal, vd för G-Förvaltning, det bolag som förvaltar stiftelsernas kapital.

Doldisdonatorn Göran Gustafsson gjorde ingen större affär av sina gåvor, men inom den akademiska världen är hans stiftelser välkända.

De skänker miljoner


Roger Akelius

Donerade 100 miljoner till jordbävningsoffren på Haiti i januari. Nu skänker han ytterligare belopp till föräldralösa barn i Indien.

Niklas Zennström

Skänkte 15 miljoner kronor till Uppsala universitet för inrättandet av en professur i klimatforskning. Via stiftelsen Zennström Philantropies donerar han pengar till miljöarbete.

Lennart Björk

Gants grundare har skänkt 10 miljoner till Hand in hand i Indien.

Percy Barnevik

Den gamle ABB- och Investordirektören har skänkt mångmiljonbelopp till både uppväxtorten Uddevalla och Hand in hand i Indien.

Antonia Ax:son Johnson

Har skänkt pengar till Kulturhusets barnavdelning och finansierar Migrationsverkets läs- och skrivprojekt för nytillkomna flyktingbarn i Sverige.

Ian Lundin

Lundin Petroleum skänker bland annat pengar till Bridge of Hope i Sudan, Rädda Barnen i Kambodja och energiprofessorn Kjell Aleklett vid Uppsala universitet.

Karin Nyman

Astrid Lindgrens dotter som via rättighetsbolaget Saltkråkan donerar stora belopp till SOS Barnbyar.

Björn Carlson

Donerade 500 miljoner kronor till Kungliga Vetenskapsakademien för forskning kring Östersjöns miljö.

Donerar. Både H&M:s Stefan Persson och Oriflamebröderna Jonas och Robert 
af Jochnick skänker pengar genom stiftelser som de kontrollerar. Jurek Holzer/scanpix

Peter Cederling

Blygsam. Jämfört med sina internationella kolleger skänker Kamprad lite. Grigory Sysoyev/itar-tass/scanpix

Givmilda kapitalister. Roger Akelius, Niklas Zennström, Lennart Björk, Percy Barnevik, Antonia Ax:son Johnson, Ian Lundin, Karin Nyberg och Björn Carlson alla åtta tillhör skaran av svenskar som skänker mångmiljonbelopp till välgörenhet. scanpix


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST