"Här slår Google till härnäst"

"Här slår Google till härnäst"

Detaljhandelns dagar är räknade. Även telekom och finans ligger pyrt till när Google, Yahoo & Co vässar strategin, skriver Bonniers digitala snille.

Foto: Micke Lundström

Sara Öhrvall

...är forsknings- och utvecklingschef för Bonnier AB och yngst (född 1971) i Bonniers koncernledning. Styrelseordförande i debattsajten Newsmill, bloggsajten Feber, jobbportalen Workey och styrelseledamot i Dagens Industri och TV4. Jobbade tidigare på Volvo Cars där hon ansvarade för konceptutveckling av jeephybrider, sport- och miljöbilar. Drev varumärkesbyrån Differ och konsultbyrån Ninety, inriktad på innovation. Har också läst arkitektur och design på Parson i New York och är civilekonom i botten.

Framtidens kapitalism

Veckans Affärers stora sommarspecial handlar om hur vi skapar förutsättningar för att ta oss ur krisen och gör Sverige framgångsrikt efter den.
Först ut att dela med sig av sina insikter om vad som behöver göras och hur framtidens kapitalism ser var Günther Mårder, vd för Aktiespararna.
Näst på tur är Bonniers forsknings- och utvecklingschef, Sara Öhrvall. Här skriver hon om framtidens konsumtionsmönster.

Konsumenternas beteenden förändras radikalt"

Konsumenternas beteenden förändras radikalt. Överflyttningen till digitala medier går ännu snabbare än beräknat och masskonsumtionen har kommit till ett abrupt slut. Det fanns redan innan krisen ett överutbud till följd av den kraftigt ökande tillgängligheten på mängder av varor, vilket sammanföll med ett ökande miljö- och etikmedvetande som ifrågasatte konsumtionshysterin. Förändringen accentueras av den ekonomiska situationen.

Det är tydligt att kunderna prioriterar sin tid och sina pengar på nya sätt. Vi ser mindre slit- och släng och ökat fokus på hållbarhet och produkter som har en verklig nytta. Kickkonsumtion och tröstprodukter håller inte emot som vid tidigare lågkonjunkturer. Inom media ser vi ett ökat intresse för samhällsbevakning och seriös rapportering på bekostnad av kändistidningar och mer ytliga manstitlar.

De större förändringarna i konsumentbeteenden som vi har sett bland unga människor de senaste fem åren sprids nu i de äldre målgrupperna. Även 40-talisterna flyttar sig. Affärsmöjligheterna är mycket goda för de företag som går i samma takt, men det förutsätter anpassning.

Om konkurrensen kommer från teknikbolag, som Google, handlar det inte bara om att anpassa sitt utbud utan om att tänka om hela strukturen. Google aggregerar nyheter och konkurrerar ut nyhetsredaktioner med algoritmer, de har en automatiserad försäljning och konkurrerar ut hela säljorganisationer. Produktionen och driften i de algoritmutsatta branscherna måste bli mer automatiserad för att vara konkurrenskraftig. Det kommer vi också att få se inom telekom och bankindustrin där exempelvis Yahoo Finance kan sköta mycket av det som ett stort antal privatrådgivare sköter i dag, för att inte tala om bankernas vanliga kontorsverksamhet. När e-handeln blir mer avancerad kommer dess algoritmer med intelligenta köprekommendationer att bli ett allvarligt hot mot den personalintensiva butikshandeln.

För att identifiera behovet av innovation och genomföra nödvändig förändring krävs metodisk produktutveckling och mod att investera strukturerat och långsiktigt. Det är synd att vi fastnat i en bild av Google, Facebook och Twitter som små källarföretag som lyckades med hjälp av klämkäckt engagemang och en stor portion tur. De är samtliga bevis på strukturerad innovation med mycket medvetna människor bakom framgångarna.


Med vårt NYHETSBREV missar du inget viktigt!

Kalendarium

För dig som prenumerant