'Fastare
 ramar'

"Fastare ramar"

Birgitta Ohlsson om politikens ansvar när samhället skakar.

Birgitta Ohlsson. Foto: Scanpix

Det är tråkigt att som liberal och kapitalist i dag se att borgerliga politiker nästan låter som socialdemokrater. Den politiska kartan har ritats om under finanskrisen och alla trängs i mitten. Liberaler måste alltid vurma ideal som att arbete ska löna sig och att man ska utbilda och anstränga sig. Flit är fint. Uppluckring av dessa ideal kommer att få kostsamma konsekvenser längre fram.

Globaliseringstrycket kräver totalrenovering av svensk utbildning och arbetsmarknadspolitik. Om Sveriges ambition är att vi ska konkurrera med våra hjärnor behövs det en mental revolution. Men alla måste inte bli akademiker. Lärlingsutbildningar är ett bra sätt att överbrygga klyftan mellan skolans värld och arbetsmarknadens behov. Vi måste samtidigt få upp rörligheten på arbetsmarknaden och se till att folk vågar flytta dit jobben finns. En bättre fungerande arbetsmarknad förutsätter att vi ökar arbetskraftsinvandring och höjer pensionsåldern till 70 år även om det är tabu att tala om.

Det politiska inflytandet har stärkts i den ekonomiska krisen. Trenden att politiker börjar lägga sig i mer har kommit för att stanna, vilket kan låta som ett ironiskt påstående av en liberal politiker som jag själv. Samhällets ramar har skakats, men vi behöver fasta ramar och det är politikerna som kommer att återupprätta dem."

Birgitta Ohlsson

Blev politiskt aktiv under den ekonomiska krisen på 1990-talet och är riksdagsledamot för Folkpartiet, dessförinnan ordförande för Liberala ungdomsförbundet.

Berättat för Cecilia Aronsson

Relaterade artiklar


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST