Bud på Q-Med

Bud på Q-Med

Huvudägaren Bengt Ågerup och riskkapitalbolaget EQT erbjuder 40 procents premie för att köpa ut biotech-stjärnan Q-Med.
Ivytan (ett bolag indirekt ägt av EQT V) och Lyftet Holding (ett bolag kontrollerat av Bengt Ågerup) bjuder 39 kronor kontant per aktie i Q-Med. Det framgår av ett pressmeddelande.  

Budet innebär en premie om 40 procent jämfört med den volymvägda genomsnittliga betalkursen under den senaste månaden fram till och med den 31 oktober.

Lyftet äger 47,5 procent av kapitalet och rösterna i Q-Med. Bengt Ågerup, som 1987 grundade Q-Med, har förbundit sig att tillskjuta Ivytan de aktier han kontrollerar om budet fullföljs.
"De tillskjutna aktierna värderas till priset i erbjudandet. Vidare har Ågerup åtagit sig att inte samverka med någon annan budgivare under de kommande tolv månaderna", heter det i pressmeddelandet.

Anmälningsperioden börjar den 12 november och avslutas kring den 2 december.
"Det här är det bästa för bolagets långsiktiga utveckling. De utmaningar som gradvis vuxit fram under de senaste åren lämpar sig bättre att hanteras i en onoterad miljö. Jag ser fram emot att arbeta med EQT som bidrar med finansiell styrka samt industriell och strategisk kompetens som jag anser är högst relevant för att driva utvecklingen av Q-Med framåt", säger Bengt Ågerup i en skriftlig kommentar i pressmeddelandet.

Bengt Ågerup har vid ett flertal tillfällen under de senaste åren kontaktats av private equity-bolag som har visat intresse för bolaget. De har hävdat att Q-Med skulle ha bättre förutsättningar att utvecklas utanför börsen, en uppfattning som så småningom har kommit att delas av Bengt Ågerup.
"Utanför börsen skulle Q-Meds konkurrenter inte i samma utsträckning eller lika snabbt få tillgång till känslig information om bolaget. Som ett privat bolag kan Q-Med öka  öppenheten internt och fokusera på affärsverksamheten. Förhandlingar med potentiella partners skulle också underlättas", skriver EQT och Bengt Ågerup om motivet till att ta Q-Med bort från börsen.

Det heter även att EQT och Bengt Ågerup är överens om det behövs "betydande kapitalinvesteringar" för att säkerställa långsiktig utveckling.

Styrelsen i Q-Med kommer att ta hjälp av externa rådgivare för att bedöma budet på bolaget. Det uppger styrelseledamoten Anders Milton för Nyhetsbyrån Direkt. Han vill därför inte avslöja hur han själv ser på budet i allmänhet, och budnivån i synnerhet.

"Styrelsen har beslutat att skaffa egna rådgivare. Det kommer ett pressmeddelande från styrelsen någon gång under morgonen", säger Anders Milton till Direkt.
"Styrelsen vill inte diskutera själva sakinnehållet i budet. Vi har skaffat en extern rådgivare för att värdera budet och kommer att återkomma till sakfrågan vid ett senare tillfälle", säger Anders Milton vidare.

Bengt Ågerup avser fortsätta som vd i Q-Med. En succession avses ske under de kommande fem åren, men den är inte förutbestämd. Det sade Caspar Callerström, partner på EQT Partners, vid måndagens press- och analytikerträff.

TT


Kalendarium

För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.