Kristina Gabrielii prisades på seminariet om ”Öresundsbron 2.0 – hur hade den byggts idag?" Hos flankeras av miljöminister Karolina Skog (MP) till vänster och Veckans Affärers chefredaktör Åsa Uhlin till höger i bild. Fotograf: Pax Engström Nyström.

Veckans Affärer i Almedalen 2019

Veckans Affärer är i full gång med sin satsning i Almedalen 2019. I år kommer vi att tillsammans med våra partners bjuda på viktiga och intressanta seminarier, paneldebatter samt intervjuer med spännande profiler i vårt tält vid Wisby Strand. Vi har koll på hur näringslivet rör sig. På idéer, affärer och utmaningar som bäddar för framgång. Och vi brinner för ledarskap, jämställdhet, hållbarhet, digitalt, karriär och innovation. Gör du det också, boka in den 2 juli i Almedalen och vårt tält vid Wisby Strand, Strandvägen 4.3.

 

TISDAGEN DEN 2 JULI 13.00-13.15

Heta Stolen: Anna Johnson, vd Grant Thornton Sverige

Hållbarhet för entreprenören - för ökad tillväxt, stärkt samhällsnytta och fler jobb?

Små och medelstora bolag börjar se kraften i hållbarhetsfrågorna - men var ska de börja? 

Storbolagens mognad i hållbarhetsfrågorna sätter nu ljuset på små och mellanstora företag – hur ska de hantera situationen när de stora bolagen sätter press på framsteg inom hållbarhet inom alla delar av leverantörskedjan? Många mindre bolag känner nu av kraften i hållbarhetsfrågorna och behöver snabbt komma på banan.  

I samarbete med: Grant Thornton Sverige

 

TISDAGEN DEN 2 JULI 13.20-14.05

Seminarium: Är kollektiv intelligens nyckeln till hållbara prestationer?

 Ökad komplexitet och specialisering ställer högre krav på samarbete för hållbara prestationer. Företag frågar sig ofta om de har rätt organisation och individer för att lösa uppgifter och uppnå mål. Men hur är det med grupper? Är din organisation tillräckligt kollektiv intelligent för att lyckas?

Samarbete och nytänkande är idag viktiga förutsättningar för att lyckas i ett komplext samhälle med ökad specialisering och fler mål att uppnå. Kollektiv intelligens förbättrar dessa förutsättningar och leder till ökad prestationsförmåga inom och mellan grupper.
Forskning visar att grupper som får digitalt stöd i att öka sin kollektiva intelligens presterar betydligt bättre redan efter två månader. De blir effektivare och ökar förmågan att förstå och utföra komplexa uppgifter.
Struktur, teknik och människa är viktiga komponenter att balansera. För att lyckas med en omorganisering eller ett strategiskt projekt behövs de alla. Var investerar din organisation mest? Vill du utforska vad din organisation eller ditt team behöver utveckla för att prestera hållbart?

Medverkande:

Björn Zoëga, sjukhusdirektör, Karolinska Universitetssjukhuset
Ulrika Dunker, HR-chef, Ramirent
Philip Runsten, forskare, Handelshögskolan Stockholm
Per Appelgren, Influence
Åsa Uhlin, chefredaktör, Veckans Affärer

I samarbete med: Influence

 

TISDAGEN DEN 2 JULI 14.10-14.25

Heta Stolen: Otto Nilsson, chef för Innovation & Teknik, Strukton Rail

Hur kan vi tänka oss ett järnvägsunderhåll som inte blint tittar på pris utan även överväger kostnader som betalar sig sett i ett livscykelperspektiv?

Vårt järnvägssystem behöver ständigt underhållas och det kostar. Men vad är staten beredd att betala för att det i dubbel bemärkelse ska vara ett hållbart underhåll? Vad kan påverka att upphandling av reparation och service av vårt järnvägsnät sker med en större bredd, så att det som känns som en extra kostnad ändå bli mest prisvärt i längden? Hur vill vi ta hand om Sveriges spårbundna infrastruktur med nya prioriteringar?

I samarbete med: Strukton Rail

 

 

TISDAGEN DEN 2 JULI 14.30-15.15

Seminarium: Så krossar vi det dolda glastaket, stärker arbetsglädje och svensk industri 

Kvinnor säger upp sig efter att ha stött i det ”dolda glastaket”. Det sker vid graviditeter och föräldraledigheter med sumpade befordringar, marginalisering och ointresse från chefen. Föräldraledigheten är dock en möjlighet att stärka lojalitet och lust inför återkomsten till jobbet, men hur?

Det finns kvinnor som under sin graviditet och föräldraledighet marginaliseras på jobbet. Tjänster och utvecklingsplaner kommer inte i fråga, och senare under föräldraledigheten kommer lönetapp och ointresse från arbetsgivare. Kvinnorna slutar helt enkelt eftersom de stöter på en kultur och en miljö som inte ger dem samma positiva utmaningar och förutsättningar att utvecklas som män.

Hur kan vi förändra attityden hos tekniktunga företag om att medarbetare under graviditet och föräldraledighet är minst lika viktiga, som om de vore i arbete?

Vilka erbjudanden kan man ge för att t ex fortbilda föräldraledig personal för att motivera och rusta dem att vilja komma tillbaka med lika eller större lust till företaget och arbetslivet?

Hur kan man utbilda föräldraledig personal… och är de beredda att satsa?

Företagsledare vittnar om betydelsen av t ex kvinnliga ingenjörer för att komma vidare och längre i innovationsarbetet och affärstänket, men vad gör att de vill stanna och inte dra?

Medverkande: 

Petronella Posti, Skandinavienchef, Solita
Rickard Eklund, jämställdhetsstrateg, Region Gävleborg
Julia Strandberg, marknad- och kom. ansvarig, TFIP
Anders Hinn, utvecklingschef Wästbygg
Åsa Uhlin, chefredaktör, Veckans Affärer

I samarbete med: Female Engineer Network

 

TISDAGEN DEN 2 JULI 15.20-15.35

Heta Stolen: Helene Brinkenfeldt, chef för företagssamarbeten och filantropi, Unicef

Hur bygger ett företag upp sitt hållbarhetsarbete med ett barnrättsperspektiv på affärerna?

Barn är framtidens ledare, medarbetare, kunder och konsumenter. Företag påverkar barn på många fler sätt an vi först anar, så vad innebär ett barnrättsperspektiv på affärerna? Förbud mot barnarbete är kanske den första och mest vanliga associationen. Lägg till val av PR och marknadsföring, samarbetspartners och leverantörer samt hur miljö- och hållbarhetsfrågorna drivs – allt spelar roll.  Så hur blir barnens företag också hållbara företag?

 

I samarbete med: Unicef Sverige


 

TISDAGEN DEN 2 JULI 15.40-16.25

Seminarium: Mångfald boostar varumärke och försäljning – och engagemang

Hur når man hävstångseffekten av mångfald? Hur kan mångfald boosta varumärke och försäljning? Kan detta i sin tur skapa mer engagemang inom företaget? Vi vet att mångfald och inkludering skapar framgångsrika företag. Men hur går man från mångfald till framgång?

Framgångsrika företag har olika slags människor, med ett brett spektrum av kompetens, initiativ- och tankekraft. ”Olika” och ”annorlunda” driver innovation, kundnytta och väger allt tyngre i vår konstant föränderliga värld. Hur uppnås effekten av denna mångfald i affären? Hur kan man laborera med mångfald och inkludering i gränssnittet mot kund? Hur går man längre än att bara fokusera på ”head counts” när det gäller mångfald? 

Vi utforskar hur mångfaldskompetenser kan användas i varumärkesbyggande och försäljning. Och hur det kan bidra till att skapa engagemang inom organisationen och skapa en grogrund för att uppnå en inkluderande företagskultur och en naturligt ökad mångfaldsrekrytering.

Mångfaldskompetenser kan finnas och byggas i en organisation och hos enskilda medarbetare. De kan aktivt användas i varumärkesbygget och för att få lojala kunder. De kan också inspirera eller läras ut till sin kundgrupp med syfte just att bygga varumärke och lojalitet samt nå ökad försäljning.

Medverkande: 

Hélène Barnekow, vd, Microsoft Sverige
Micael Bydén, ÖB, Försvarsmakten
Sara Skullered, vd, Mångfaldsakademien
Anders Svensson, vd, ICA Sverige
Åsa Uhlin, chefredaktör, Veckans Affärer

 

I samarbete med: Mångfaldsakademien

 

 

TISDAGEN DEN 2 JULI 16.35-16.50

Heta Stolen: Katarina Moberg, vd AS3 i Sverige

Hur skapar samhället förutsättningar för människor att inleda en ny karriär efter 55 år fyllda?

Det handlar om anställningsbara personer med gedigen erfarenhet av både arbetslivet och övrigt liv. Arbetsgivarna borde kasta sig över senior personal, men hur är det egentligen? Hur kan vi ändra på attityder till och villkor för en ny karriär på äldre dar? Lyssna på tankar om karriär och omställning i yrkeslivet med extra fokus på villkor och möjligheter för äldre.

I samarbete med: AS3

 

Våra partners:

                   

02 jul

Strandvägen 4.3 (Wisby Strand) 13.00-17:00


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.