När glastaket rasar växer Sverige

- hur får vi fler kvinnor på högre positioner i näringslivet?

Sverige fick sin första kvinnliga börs-vd 1987. Lena Wennberg, med ett starkt cv från chefsroller på SVT såväl som Sveriges Radio, blev vd på Sydsvenska Dagbladet AB. Det har hänt en del på drygt 30 år, men inte så mycket som vi kanske hoppats på. Vilka frågor behöver vi ställa för att få en förändring i näringslivet? Kan vägvalet för högre utbildning spela roll eller handlar det om att förstå vad som påverkar karriärval och lusten till att bli ledare i unga år? Vilket ansvar har styrelserna? Vilken betydelse har förebilder för att kvinnor oftare ska nå de högre befattningarna än i dag?

08.00-08.30 Registrering och frukost.

08.30-08.35 Välkommen!

Moderator Åsa Uhlin, chefredaktör Veckans Affärer hälsar välkommen tillsammans med Marina Åman, andre vice ordförande, Unionen.

08.35-08.55 I en levande dialog uppstår förändringslust

Wihlborgs har drygt 300 fastigheter i sin portfölj, värderad till cirka 38 miljarder kronor. I vår kliver Ulrika Hallengren på som vd för det sydsvenska börsnoterade bolaget. Inför den nya uppgiften har hon haft flera uppdrag som ledare och 25 års erfarenhet från att ha verkat i en bransch som präglas av män.

Ulrika Hallengren, tillträdande vd Wihlborgs

08.55-09.25 Paneldiskussion: Vägen till bättre balans i näringslivstoppen

Ett mer jämställt arbetsliv är en fråga som berör lika rättigheter och möjligheter mellan kvinnor såväl som demokrati och rättvisa. I näringslivet är det tydligt att män har fler högre positioner än vad kvinnor har. Vilka frågor behöver vi ställa för att få till en förändring? Kan vägvalet för högre utbildning spela roll eller handlar det om att förstå vad som påverkar karriärval i ännu yngre ålder? Vilket ansvar har styrelserna och vilken betydelse har förebilder för att fler kvinnor oftare ska nå de högre befattningarna än i dag?

Ulrika Hallengren, tillträdande vd Wihlborgs, Tove Dahlgren, tf vd AllBright, Jon Persson, vd Cygni och Marina Åman, andre vice ordförande Unionen.

09.25-09.30 Sammanfattning och avslutning.

Arrangörer:

23 mar

Helio GT30, Grev Turegatan 30 08:00-09:30


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST