Anmälan

Möt millennials

– att förstå, rekrytera och leda talanger för framgång!

Hälften av arbetskraften som finns att tillgå inom ett par år kommer huvudsakligen vara millennials. Till den gruppen, vars engelska beskrivning vi har tagit till oss, räknas personer födda någon gång mellan 1983 och 2001 och som idag är 17-35 år.

Gruppen är stor och individerna är i sina tidiga karriärer – digitalt mogna och med internationell utblick. Att förstå, rekrytera och kunna leda millennials är en framgångsfaktor för att utveckla en organisation eller ett företag.

Det här är en konferens för dig som är affärsutvecklare, marknadschef, ingår i ett Employer Branding-team, har titeln Talent Manager, utvecklingschef eller HR-chef inom det privata näringslivet såväl som inom stat, kommun och landsting.

08.30-09.00 Frukost och registrering

09.00-09.05 Välkommen!

Moderator Åsa Uhlin, chefredaktör på Veckans Affärer inleder.

09.05-09.35 De 5 generationerna på arbetsmarknaden

Millennials kliv in i arbetslivet har skapat utmaningar. Plötsligt upplever många ledare att deras ledarskap utmanas på ett annat sätt än tidigare. Samtidigt känner många millennials att de idag hindras från att frigöra sin potential och blir därför frustrerade. I ett arbetsliv med nästan fem generationer blir förståelsen av dem och deras motivation, grundläggande för ledare som vill bygga starka team. Möt FranklinCoveys ledarskapsexpert Victoria Roos-Olsson som introducerar generationerna och besvarar frågorna kring varför du behöver förstå dem och hur det kan stärka din roll som framgångsrik ledare.

Victoria Roos-Olsson, Director of Leadership and Business Development på FranklinCovey.

09.35-10.00 ”Att rekryterar dem som vill prata med chefen oftare än två gånger om året?”

BillerudKorsnäs verkar i den tunga svenska processindustrin. En mansdominerad sektor som står inför stora pensionsavgångar. Därför är det ett test att attrahera och rekrytera unga att sajna ett anställningskontrakt. Paulina Ekvall har stärkt både feedbackkultur och byggt karriärstegar i tidigare uppdrag. I dag är hennes mission att visa hur ”rätt” skogsbruk och pappersindustri kan vara för millennials och få dem att brinna för ett av Sveriges 100 största bolag.

Paulina Ekvall, SVP, Corporate HR, BillerudKorsnäs. Utsedd till årets HR-chef 2015 av Human Growth Award.

10.00-10.25 TO BE ANNOUNCED 

10.25-10.45 Kaffepaus

10.45-11.10 När gamingkulturen hamnade i offentlighetens sökljus

Dreamhack är världens största datorfestival. Den har samlat tusentals ungdomar och unga vuxna sedan flytten till Jönköping 2001. I dag bygger kommunen en plan för hur fenomenet Dreamhack kan bli ännu tydligare för hela staden. Hur kan kommunen förstå och använda kunskaperna från eventet och dess hängivna besökare? På vilket sätt kan succén Dreamhack inspirera kommunen att lära sig nya saker för att stärka sin attraktionskraft och utvecklas i flera delar av organisationen?

Sven Rydell, näringslivschef Jönköpings kommun

Patrik Olderius, vd för Destination Jönköping

 

11.10-12.00 Workshop 1: Hej millenialsledare!

Vad skiljer de individer som framgångsrikt leder millennials från de mindre framgångsrika? FranklinCoveys mångåriga forskning om millennials har funnit att synsätten på denna generation är avgörande, likväl som förmågan att leda genom de rätta beteendena. Millennialsexperterna Victoria Roos-Olsson och Rebecca Cannerfelt ger dig här ett smakprov på workshopen ”Att leda Millennials”, där du får en överblick över de förmågor som framgångsrika ledare använder för att engagera denna generation och skapa hållbara prestationer.

Victoria Roos-Olsson, Director of Leadership and Business Development på FranklinCovey.

Rebecca Cannerfelt, marknadschef och junior coach, FranklinCovey.

12.00-13.00 Lunch

13.00-13.40 Workshop 2: Välkommen tillbaka millennialsledare!

Övningarna fortsätter och avslutas med en gemensam diskussion kring organisationernas utvecklingsmöjligheter i ljuset av dagens workshop.

Victoria Roos-Olsson, FranklinCovey

Rebecca Cannerfelt, FranklinCovey

13.40-14.05 Millennialpanelen

14.05-14.30 Case: Millennial och chef – så präglar det mitt ledarskap och mina val

Majoriteten unga på tröskeln till arbetslivet utvärderar också noggrant den blivande chefen i valet av arbetsgivare. Thomas Hansen var ung ledare i Stockholms byråvärld i tio år, innan han tog ett chefsjobb i en offentlig förvaltning. I det karriärvalet var han trygg med kompetensen hos den närmsta chefen, men också sugen på att spela en roll för något som berör över 850 000 resenärer varje dag – Storstockholms Lokaltrafik.

Thomas Hansen, gruppchef Kommunikation vid Trafikförvaltningen, SLL

14.30-14.50 Kaffepaus

14.50-15.15 Hur når man en målgrupp som inte finns?

Hur bygger man ett varumärke som attraherar millennials i en tid då gamla sanningar utmanas hela tiden, nya kanaler uppstår varje dag och där algoritmer styr allt vi säger och gör?

Björn Owen Glad, nordisk marknadschef på kommunikationsbyrån Spoon och intresserar sig för hur varumärken kan använda verklighetsbaserad kommunikation för att skapa relationer, bygga trovärdighet och göra bättre affärer.

15.15-15.40 TO BE ANNOUNCED

15.40-16.10 Det omvända mentorskapet – när juniorerna lyssnar in seniorerna

En yngre kvinna och en äldre man, anställda i SEB, på olika planhalvor och med olika skills. Tack vare ett omvänt mentorsprogram delar de nu varandras vardag i banken. Programmets spets är att kollegorna ”skuggar varandra” för inspiration och reflektion

Gabriela Almonacid, ansvarig för talang- och ledarskapsprogram, SEB tillsammans med adept och mentor.

16.10-16.15 Avslutning

Samarbetspartner: 


 

Kontakt & information:
Sara Grahn Lunell
sara.grahn.lunell@bonniernews.se
073-558 66 38

16 maj

Venue 81, Drottninggatan 81, Stockholm 09:00-16:15


NYHETSBREV


VECKANS AFFÄRERS SENASTE LISTOR

Kalendarium

SENASTE VA