Anmälan

Hållbara affärer 2017

Hållbara affärer är en ny och återkommande mötesplats där tunga beslutsfattare från näringslivet och alla samhällssektorer diskuterar sitt samspel för en gemensam hållbar framtid.

Miljö- och hållbarhetsutmaningarna förändrar näringslivets spelplan och alla företag behöver kunna möta dessa förändringar i sina affärsstrategier och affärsmodeller. Välkommen till konferensen Hållbara affärer med en agenda som för upp hållbarhetsfrågorna till nivån där de avgörande strategiska besluten fattas, både i näringslivet och i samhället.

PROGRAM

8.40 Registrering

9.10 Välkomna!

9.15-10.45 Det nya världsläget och hållbarhetsagendan – ombytta roller för staten och kapitalet?

Ledande experter analyserar hur EU:s kris, den nya amerikanska presidentens politik, Kinas nya miljöoffensiv, de nya globala hållbarhetsmålen och Parisavtalet påverkar den globala och svenska spelplanen för näringslivet. Är det numera näringslivet och kapitalet som står för stabiliteten och långsiktigheten, medan politiken ägnar sig åt populism och protektionism? Hur påverkar det framtiden för hållbarhetsfrågorna på global nivå?

Björn-Ola Linér, forskare i klimatpolitik vid Linköpings universitet
Sofia Bothelius, chef Produktion & Hållbarhet, Åhléns
Henrik Sundström, hållbarhetschef, Electrolux
Tomas Zimmerman, hållbarhetsstrateg, Telia Company
Fler talare tillkommer.

10.45-11.10 Kaffe

11.10-11.40 E-prize

Prisutdelning i de tre kategorierna:

  1. Förnybar energi
  2. Energieffektivisering
  3. Hållbara transporter

11.40-12.40 Lunch

12.40-13.00 Strategiska hållbarhetsfrågor på styrelsernas agenda

Allt fler styrelser har förstått hur affärskritiska hållbarhetsfrågorna faktiskt är för affären och utvecklar nya strategier. Vilka hållbarhetsfrågor ska hanteras på styrelsenivå? Hur görs riskbedömning och affärsstrategiska bedömningar på hållbarhetsområdet i bolagsstyrelser? Ta del av erfarenheter från framsynta bolagsstyrelser.
Samtal mellan Erica Kronhöffer hållbarhetsdirektör på SJ och Kersti Strandqvist, styrelseledamot i SJ

13.00-13.30 Affärsstrategi anpassad till vetenskapens mål

En trend bland företag i framkant är att anpassa företagets affärsmål inklusive miljö- och hållbarhetsmål till mål som vetenskapen satt upp. Hur fungerar det, hur påverkar det lönsamhet och konkurrenskraft, vilka möjligheter skapas och vilka målkonflikter riskerar att uppstå?

Katarina Ageborg, global hållbarhetschef, Astra Zeneca
Mats Landén, Chef företagssamarbeten, WWF
Fler talare tillkommer.

13.40-14.45 Temaspår

14.45-15.10 Kaffe

15.10- 16.10 Hur disruptiva affärsmodeller, innovatörer och ny teknik förändrar spelplanen. Vem vinner i en fossilfri hållbar framtid?

Allt fler nya snabbrörliga innovativa, ofta värdedrivna bolag, sprungna ur nya tekniska lösningar skapar både affärs- och hållbarhetsnytta och skördar stora framgångar. Ofta sker det inom koncepten “delande ekonomi” eller ”cirkulär ekonomi”. Vi identifierar och siar om hur olika branscher kommer att utvecklas mot bakgrund av de tydliga megatrenderna inom miljö- och hållbarhetsområdet. Publiken får också bidra med sina kunskaper och tankar om framtiden.

Medverkar gör både bolag som disruptar befintliga affärsmodeller och de som tvingas inse att de måste ompröva sin affärsidé.

16.10-16.40 Sveriges bästa och mest affärsmässiga hållbarhetschef

Här får du höra om nya hållbara affärsmodeller, banbrytande innovationer och djärvt ledarskap när tre finalister gör upp om priset Sveriges bästa hållbarhetschef 2017.

16.40-16.45 Avslutning

Arrangörer:

  

Huvudpartner:

 Partner:

     

I vän-samarbete med:

11 okt

Odenplan 7A 09:10-16:45


NYHETSBREV


Kalendarium

SENASTE VA

VA Karriär