Tillbaka till sökningen

Senior ägarstyrningsanalytiker

Skandia är en av Sveriges största kapitalförvaltare och förvaltar drygt 600 miljarder kronor åt våra 2 miljoner kunder via Skandias livportfölj och olika fonder. Vi investerar i många typer av tillgångar, bl a svenska och utländska aktier. Vårt uppdrag som kapitalförvaltare är att maximera värdet av våra investeringar och samtidigt vara en ansvarsfull ägare av de bolag vi investerat i. Vi vidareutvecklar nu detta arbete och söker därför en ägarstyrningsanalytiker till vårt ESG-team på kapitalförvaltningen.

Din roll
Skandias traditionella livportfölj har innehav för ca 100 miljarder kronor i noterade svenska och utländska aktier. I din roll som ägarstyrningsanalytiker driver du ägarstyrningsrelaterade arbetsuppgifter som avser dessa innehav. Arbetsuppgifterna inkluderar bl a följande aktiviteter:

Analysera förslagen till beslut på bolagens årsstämmor. I detta arbete har du samverkan med externa analysleverantörer, Skandias aktieförvaltare och även Skandias fondbolag.
Föra påverkansdialoger med börsbolag som avviker från Skandias ägarkrav. Du kommer även företräda Skandia på bolagens årsstämmor och, i förekommande fall, representera Skandia i bolags valberedningar.
Kommunicera ägarstyrningsarbetet på till interna och externa intressenter.

Utöver uppgifterna ovan är det önskvärt att du även kan medverka i att utvärdera hur de externa fonder/fondbolag som ingår i Skandias livportfölj och fondförsäkring beaktar hållbarhetsfaktorer i förvaltningen. Du har då omfattande kontakter med ett flertal marknadsledande svenska och internationella kapitalförvaltare.

Din profil
Du har stort intresse och erfarenhet av att arbeta med typiska ägarstyrningsfrågor, exempelvis utformning av incitamentsprogram, styrelsesammansättningar, styrelsebemyndiganden, etc. Vidare har du generellt sett god kännedom om de svenska börsbolagens verksamhet, ledning och ägarstruktur. Du har goda kunskaper om tillämpliga regelverk för svensk aktiemarknad, t ex Aktiebolagslagen, Svensk Kod för Bolagsstyrning, marknadsplatsernas regelverk, mm. Du har ingående kunskaper om olika aktierelaterade instrument och hur dessa används och redovisas i samband med incitamentsprogram och företagsaffärer. För att lyckas i rollen har du möjligen arbetat med aktieanalys/förvaltning, bolagsjuridik, revision men även andra roller kan vara lämpliga.

Vi ser det också som mycket meriterande om du har kunskaper om internationella hållbarhetsrelaterade normer och hur dessa omsätts i praktiken av företag och kapitalförvaltare. Vidare ser vi gärna att du har kännedom om den svenska fondmarknaden samt portfölj- och förvaltarutvärdering.

Som person har du en god samarbetsförmåga och driver arbetet på ett analytiskt och strukturerat sätt. Vi tror att ett öppet klimat med feedback som en naturlig del av vardagen hjälper oss att nå framgång tillsammans och ser gärna att du besitter egenskaper som ödmjukhet, ansvarstagande och integritet.

Vi har riktigt bra förmåner.

  • 30 dagar semester
  • Lunchmatsal
  • Tre flexibla dagar per år
  • Stark och positiv kultur

Om Skandia
Skandia är en av Sveriges största, oberoende och kundstyrda bank- och försäkringskoncerner. Vi har gett människor ekonomisk trygghet i mer än 160 år och har en stark tradition av pionjäranda, produktutveckling och samhällsengagemang. Vi skapar rikare liv för människor med hjälp av lösningar inom sparande, pension, ekonomisk trygghet och vardagsekonomi, och genom att underlätta för dem att fatta kloka beslut om sin ekonomi. Idag är vi 2 500 anställda och har ca 2 miljoner kunder i Sverige och Danmark. Totalt förvaltar Skandia ett kapital om drygt 578 miljarder kronor. Läs mer på www.skandia.se.

Varmt välkommen med din ansökan!

Din ansökan
Stämmer detta in på dig? Ansök redan idag, dock senast den 21 december 2017. I din ansökan ber vi dig inkludera CV samt personligt brev. Om du inte har ditt CV och personliga brev tillgängligt kan du även registrera en ansökan med din LinkedIn-profil. Har du frågor om tjänsten kontakta ansvarig rekryterare Ludvig Åkesson på tel. 0701- 44 99 00 eller ludvig.akesson@weselect.se
Relaterade jobb