Tillbaka till sökningen

Kundansvarig

Som kundansvarig ansvarar du, tillsammans med en kollega i motsvarande roll, för kontakterna med stadens olika förvaltningar och bolag (kunder). Tillsammans ansvarar ni även för den interna försäkringsprocessen. Du driver ditt arbete utifrån ett nära samarbete med bolagets risk manager, skadeansvarig, bolagsjurist och återförsäkringsansvarig. 

Dina huvuduppdrag är:

  • Att vara kundens rådgivare i försäkringsfrågor, vilket innebär att du har ansvar för att utforma kundens försäkringsskydd utifrån stadens försäkringspolicy samt kundens behov och önskemål.
  • Att förmedla de försäkringar som organisationen efterfrågar. Som kundansvarig är du också ansvarig för upphandlingen av försäkringar på den öppna marknaden i de fall S:t Erik Försäkring inte själva tillhandahåller skyddet. Samtliga upphandlingar görs enligt Lagen om offentlig upphandling. Exempel på sådana upphandlingar är VD- och styrelseansvarsförsäkring, tjänstereseförsäkring samt motorfordons-försäkring.
  • Att vara ute i kommunkoncernen och informera om vilket försäkringsskydd som finns i de olika enheterna, vilka rutiner som gäller vid en inträffad skada samt hur man ska agera i organisationen för att undvika skador.
  • Att hjälpa de olika enheterna med det skadeförebyggande arbetet. S:t Erik Försäkring har i uppdrag att stimulera och hjälpa sina kunder i detta arbete, vilket bl.a. kan innebära att via analys av verksamheten komma med förslag på åtgärder samt initiera och/eller delta i skadeförebyggande projekt.�
  • Att stimulera incidentrapporteringen i staden. All rapportering ska ske i S:t Erik Försäkrings och stadens incidentrapporteringssystem. I rollen ingår att ha övergripande kunskap om skadestatistik och incidentrapportering.
  • Att omvärldsbevaka och nätverka med försäkringsförmedlare, försäkringsbolag, brandskyddsföreningen, stödskyddsföreningen mm.

Förväntningar

Vi söker dig som har ett gediget intresse för försäkringsfrågor och gedigna kunskaper inom området företagsförsäkring, gärna med inriktning mot kommunförsäkring. Sannolikt arbetar du idag på ett större bolag eller som försäkringsförmedlare. Vi tror att rätt person har relevant försäkringsutbildning. Akademisk examen är meriterande men inget krav.

Som person är du social, serviceinriktad och har lätt för att bygga förtroende och kundrelationer samt är en prestigelös lagspelare som är beredd att agera för det gemensamma. Du har ett intresse för omvärldsbevakning där du i din yrkesroll håller dig ajour gällande utvecklingen på försäkringsmarknaden och kan hämta inspiration och goda exempel gällande skadeförebyggande arbete och försäkringslösningar.

Vidare har du god förmåga att kommunicera i tal och skrift, är tydlig i din kommunikation och kommer med väl underbyggda förslag och rekommendationer. Du är pedagogisk och har förmågan att motivera och engagera din omgivning.

Vi erbjuder

  • En möjlighet att genom det lite mindre bolaget, vara mer delaktig i hela försäkringsprocessen. Du får jobba med allt från skadeförebyggande arbete och kundvård, till utformning av försäkringsskydd, försäkringsvillkor, skadereglering m m.
  • Ett ansvarsfullt och omväxlande arbete. S:t Erik Försäkring har få anställda där samtliga medarbetare har hög kompetensnivå samt ett stort ansvarsområde. Det innebär att du kan påverka arbetsprocessen och ditt arbetssätt. Tillsammans med VD planerar du din egen utveckling.
  • Marknadsmässig lön och övriga villkor, dock utan säljkrav eller likande incitamentmodeller. Du erbjuds sjukvårdsförsäkring.
  • Fräscha arbetslokaler, placerade centralt vid Brunkebergstorg, Stockholm.

Övrigt
För ytterligare information om befattningen är du välkommen att kontakta Karin Fransson på telefon 073-368 89 11 på SOURCE. Intervjuer och urval sker löpande så vänta inte med din intresseanmälan.

S:t Erik Försäkring försäkrar verksamhet som bedrivs av Stockholms stad eller närstående bolag och ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB. S:t Erik Försäkring ska medverka till att Stockholms stad har ett riskmedvetande och säkerhetstänkande så att skador förebyggs, stadens tjänster alltid fungerar och att försäkringskostnaderna minimeras. S:t Erik Försäkring består av fem kompetenta medarbetare med gedigen kunskap inom försäkring. S:t Erik Försäkring söker nu en ersättare för en av de kundansvariga som avancerat vidare till annan tjänst internt

Relaterade jobb