I-TECH: ERIK PENSER BANK INLEDER BEVAKNING I UPPDRAGSANALYS

2018-12-07 10:31

STOCKHOLM (Direkt) Erik Penser Bank har inlett bevakning av First North-listade I-Tech, som säljer en färgtillsats som motverkar påväxt av havstulpaner på fartyg. Aktien bedöms som en investering med hög kurspotential och hög risk.

Det framgår av en uppdragsanalys daterade de 7 december 2019.

"I-Techs största utmaning nu är att skala upp produktionen till målet om 10 ton årligen samtidigt som bolaget satsar på förbättringsåtgärder i produktionen", skriver banken som räknar med att bolagets omsättning kommer att öka från 18 miljoner kronor under de första nio månaderna 2018 till 66 miljoner kronor under 2019 och till 86 miljoner kronor 2021.

Regulatoriska trender, en underliggande marknadstillväxt och ett stort volymåtagande från bolagets största kund, Chugoku Marine Paints (CMP), förväntas driva omsättningen uppåt.

Som Nyhetsbyrån Direkt rapporterat om i slutet av november har I-tech fått en order som uppgår till 36 miljoner kronor från CMP, som är en av världens största färgbolag, avseende leveranser under 2019.

Erik Penser räknar även med att den pågående utvecklingen av produktionsprocessen kommer att lyfta bruttomarginalen från dagens nivåer runt 30 procent till dryga 50 procent och att rörelseresultatet i och med det vänder från förlust till en vinst på 11 miljoner kronor 2021.

Enligt de antagande som banken gör i en diskonterad kassaflödesanalys motiveras aktiekurser på 70 respektive 121 kronor. I en kompletterande multipelvärdering (ev/ebitda) jämfört med liknande bolag motiveras en kurs om 107 kronor.

"Vi bedömer därmed I-Tech som en investering med hög potential och hög risk", skriver banken.

I-Tech noterades på First North i maj 2018 till teckningskursen 20:50. På fredagsförmiddagen handlades I-Tech runt 67:50.

Direkt-SE