RÄNTOR/VALUTOR: SIDLEDES FÖR DOLLARN, SMÅ RÄNTERÖRELSER

2018-12-07 10:43

STOCKHOLM (Direkt) Dollarn har handlats sidledes på fredagen efter torsdagens försvagning som följde på att en artikel i Wall Street Journal lett till spekulation om att Fed kan avsluta höjningscykeln efter den planerade räntehöjningen vid decembermötet.

Enligt artikeln, som publicerades på torsdagskvällen, överväger Fedledamöterna huruvida de ska signalera en "vänta och se"-hållning, efter den troliga räntehöjningen i december, något som skulle kunna signalera en inbromsning i räntehöjningarna nästa år.

Enligt WSJ har den senaste tidens marknadsturbulens inte påverkat Feds bedömning om att ekonomin står på stadiga fötter mycket, tillväxten är stark och arbetslösheten är låg. Inflationen har däremot dämpats de senaste månaderna, och sjunkande oljepris talar för fortsatt dämpning framöver, vilket dämpar Feds känsla av brådska att agera för att förhindra en överhettning i ekonomin.

"I dag har varit en av de knasigaste handelsdagarna på hela året", sade Mark Esposito, grundare och chef för Esposito Securities, till Wall Street Journal. "Om Fed lugnar sig med räntehöjningarna, då fallerar oron för en recession och försvinner".

Artikeln bidrog till att USA-börserna åstadkom en stark återhämtning från de kraftiga fallen i den inledande handeln. Europabörserna har följt USA uppåt på fredagen.

Statistik på fredagsmorgonen visade att tysk industriproduktion sjönk oväntat med 0,5 procent i oktober jämfört med föregående månad.

Analytiker räknade med att produktionen skulle ha stigit med 0,3 procent jämfört med månaden före, enligt Reuters enkät.

I Frankrike steg industriproduktionen dock med 1,2 procent i oktober jämfört med september (väntat +0,7), men sjönk med 0,7 procent jämfört med samma månad föregående år.

"Oktobers industriproduktion för Tyskland och Frankrike är ytterligare bevis för att euroområdets ekonomi sannolikt inte återhämtar sig starkt från den lägre tillväxttakten i tredje kvartalet", skrev Capital Economics i ett kundbrev.

Den månatliga nedgången i Tyskland var klart svagare än prognos. Även om det delvis drevs av ett fall i den volatila energiproduktionen så sjönk också konsumentvaruproduktionen, skriver analyshuset.

Brittiska inflationsförväntningar steg till 3,2 procent i november, från 3,0 procent i augusti. Det var högsta nivån på fem år.

53 procent av de svarande förväntar sig att Bank of England kommer att höja styrräntan det kommande året, jämfört med 58 procent i augusti.

Brittiska bostadspriser steg i lägsta takten på sex år. Enligt Halifax steg priserna med 0,3 procent under tremånadersperioden till och med november, jämfört med samma period föregående år. I november jämfört med oktober sjönk priserna med 1,4 procent.

Brittiska bostadsmarknaden, särskilt i London, har dämpats betydligt i år när osäkerhet kring brexit och lägre tillväxt slagit mot efterfrågan.

fredag kl 10.40 (torsdag kl 16.15)

==================================

USD/SEK 9:0145 (8:9849) Statsobl 2y -0,44 (-0,44)

EUR/SEK 10:2459 (10:2445) Statsobl 10y 0,46 (0,45)

EUR/USD 1:1366 (1:1398) Ty obl 10 0,24 (0,23)

US obl 10 2,88 (2,85)

Direkt-SE