IPO: Q-LINEAS ERBJUDANDE FULLTECKNAT, PRIS 68 KR/AKTIE (NY)

2018-12-07 08:06

(tillägg: kommentar om teckningsgrad i fjärde stycket)

STOCKHOLM (Direkt) Kursen i den nyemission på 550 miljoner kronor som medicinteknikbolaget Q-linea genomförde inför noteringen på Stockholmsbörsen blev 68 kronor per aktie, vilket är i den högre delen av det preliminära intervallet på 60-70 kronor.

Det framgick av ett pressmeddelande på torsdagskvällen inför fredagens handelspremiär.

"Intresset för erbjudandet har varit mycket stort, både bland institutionella investerare och bland allmänheten i Sverige. Erbjudandet var kraftigt övertecknat men samtliga investerare från allmänheten tilldelades aktier i erbjudandet", skriver Q-linea.

Det framgår inte hur hög teckningsgraden var. Anders Lundin, som är finanschef och IR-ansvarig för Q-linea, uppger för Nyhetsbyrån Direkt att erbjudandet övertecknades flera gånger, inte bara tecknades flera gånger. Bolaget vill dock inte gå ut med en exakt siffra.

Cirka 3.900 investerare har tecknat och tilldelats aktier i bolaget.

Priset 68 kronor per aktie motsvarar ett totalt marknadsvärde på de utestående aktierna i Q-linea efter erbjudandets genomförande om 1.558 miljoner kronor.

Om övertilldelningsoptionen utnyttjas i sin helhet kommer marknadsvärdet av det totala antalet aktier i bolaget att uppgå till 1.640 miljoner kronor.

Ifall övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo kommer Q-lineas största aktieägare att vara Q-Med-grundaren Bengt Ågerups riskkapitalbolag Nexttobe med 37,5 procent av de utestående aktierna, Investment AB Öresund med 9,3 procent och Fjärde AP-fonden med 6,7 procent.

Q-linea utvecklar lösningar för att vårdgivare ska kunna diagnostisera och behandla infektionssjukdom på kortast möjliga tid. Huvudprodukten närmar sig kliniska studier.

Direkt-SE